Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28582,ministerstwo-sprawiedliwosci-potwierdzilo-dodatkowy-termin-prawniczych-egzaminow-zawodowych 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło dodatkowy termin prawniczych egzaminów zawodowych

Tegoroczne egzaminy zawodowe – radcowski i adwokacki – odbędą się w dniach 23–26 czerwca 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło tym samym proponowany wcześniej termin. Pierwotnie młodzi adepci zawodu mieli zasiąść w salach egzaminacyjnych pod koniec marca, jednak ogłoszenie stanu pandemii wymusiło przesunięcie tegorocznych egzaminów.

Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminów adwokackiego i radcowskiego

 

Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminów nastąpiło po uzyskaniu przez Ministra Sprawiedliwości rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na ich podstawie spod obowiązujących zakazów i ograniczeń wyłączono m.in. organizację i przeprowadzanie egzaminów adwokackiego i radcowskiego.

 

Dodatkowy bezpłatny urlop dla osób przystępujących do egzaminu adwokackiego i radcowskiego

 

Po odwołaniu egzaminów w marcu br. wprowadzone zostały przepisy korzystne dla osób, które przystąpią do dodatkowych egzaminów. Przyznano im prawo do dodatkowego 7–dniowego bezpłatnego urlopu , a także prawo do urlopu płatnego, w części niewykorzystanej w marcu z powodu odwołania egzaminu.

 

Egzaminy prawnicze pod nadzorem służb sanitarnych

 

Dziekani okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych, przy których mają swe siedziby komisje egzaminacyjne, poinformowali o zapewnieniu sal spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczy to zwłaszcza powierzchni sal, uzależnionej od liczby zdających, przy zachowaniu co najmniej dwóch metrów odstępu między uczestnikami egzaminu, a także zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 

 

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.
  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28582,ministerstwo-sprawiedliwosci-potwierdzilo-dodatkowy-termin-prawniczych-egzaminow-zawodowych