Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28517,letnia-sesja-egzaminacyjna-on-line-w-zycie-wchodzi-najnowsze-rozporzadzenie-ministra-nauki 
 

Letnia sesja egzaminacyjna on-line? W życie wchodzi najnowsze rozporządzenie Ministra Nauki

Już dzisiaj, 26 marca, w życie weszło rozporządzenia z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zawiera ono regulacje istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem uczelni. Między innymi umożliwia ono sprawdzenie efektów nauczania także poza siedzibą uczelni - z użyciem technologii informatycznych.

Zawieszenie zajęć na uczelniach oficjalnie do 10 kwietnia

 

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał 23 marca 2020 r. rozporządzenie ws. przedłużenia ograniczeń działania uczelni w Polsce. Rozporządzenie, które wejdzie w życie 26 marca do 10 kwietnia zawiesza kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone będzie również kształcenie doktorantów.  Pracownicy uczelni będą pracować w ograniczonym wymiarze.

 

Obowiązek kształcenia zdalnego i egzaminy on-line

 

Aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzono  obowiązek zajęć on-line - niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Wymóg ten dotyczy uczelni i jednostek prowadzących kształcenie doktorantów, które mają możliwość prowadzenia zajęć na odległość. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni - z użyciem technologii informatycznych.

 

Kursy on-line do 30 września

 

Nowe regulacje prawne pozwalają także uczelniom na pełne wykorzystanie przygotowanych materiałów edukacyjnych (kursów on-line) również po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia – ten sposób kształcenia i jego weryfikacja będą mogły być stosowane bez ograniczeń wynikających z przepisów do 30 września 2020 r.

 

 

 

 

Funkcjonowanie uczelni w dobie koronawirusa

 

Tradycyjne funkcjonowanie uczelni jest obecnie niemożliwe. Dlatego nowe rozporządzenie zawiera regulację, zgodnie z którą uchwały, np. senatu czy samorządu studentów, mogą być podejmowane  przez kolegialne gremia tylko wtedy, jeśli są niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały podejmowane mają być w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Nauki.

  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28517,letnia-sesja-egzaminacyjna-on-line-w-zycie-wchodzi-najnowsze-rozporzadzenie-ministra-nauki