Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10225,28411,beda-kolejne-nominacje-sedziowskie 
 

Będą kolejne nominacje sędziowskie

W sądach kolejne wakaty. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, zarówno w sądach okręgowych jak i w sądach rejonowych zwalniają się stanowiska sędziowskie.

Wolne stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych

 

Jak wskazuje MS, do obsadzenia są 3 stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych:

  • Sąd Rejonowy w Gnieźnie – 1 stanowisko;
  • Sąd Rejonowy w Inowrocławiu – 1 stanowisko (zwalniane z dniem 1.02.2020 r.);
  • Sąd Rejonowy w Żorach – 1 stanowisko.

 

 Wolne stanowiska sędziowskie w sądach okręgowych

 

Również w sądach okręgowych znajdziemy wakaty. Wolne stanowiska sędziowskie znajdziemy w:

  • Sąd Okręgowy w Koszalinie – 1 stanowisko;
  • Sąd Okręgowy w Lublinie – 2 stanowiska;
  • Sąd Okręgowy w Przemyślu – 1 stanowisko;
  • Sąd Okręgowy w Zielonej Górze – 1 stanowisko.


 

 

 

 

Przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

 

Sędzia zainteresowany przeniesieniem na inne miejsce służbowe może w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia (30 stycznia 2020 r.)  złożyć wniosek o przeniesienie. Wniosek składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (MS-WF).

 

Podstawa prawna:
Art. 75b § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.).
 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.
  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10225,28411,beda-kolejne-nominacje-sedziowskie