Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28286,wolne-stanowiska-komornicze 
 

Wolne stanowiska komornicze

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, zwolniły się kolejne stanowiska komornicze. Jakich rewirów dotyczą? Zobaczcie.

Wolne stanowiska komornicze


Do obsadzenia pozostają następujące stanowiska komorników sądowych w rewirach przy:
 

  • Sądzie Rejonowym w Mysłowicach po Bogusławie Becker prowadzącej kancelarię nr I w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4a/116,
  • Sądzie Rejonowym w Białymstoku po Piotrze Łukaszu Krasuskim prowadzącym kancelarię nr  XV w Białymstoku przy ul. Marjańskiego 3 lok. 406.


Przejęcie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez komornika

 

Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na zwolnione stanowiska należy składać do Ministra Sprawiedliwości w terminie 1 miesiąca od daty niniejszego ogłoszenia. Termin powyższy uważa się za zachowany, jeżeli wniosek w wyżej wskazanym terminie wpłynie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

Podstawa prawna:
art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.)
 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości
  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28286,wolne-stanowiska-komornicze