Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28226,obligatoryjna-dematerializacja-i-rejestrowanie-akcji-spolek-niepublicznych-czyli-jak-ministerstwo-sp 
 

Obligatoryjna dematerializacja i rejestrowanie akcji spółek niepublicznych-czyli jak Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy zmiany w KSH

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza istotne zmiany dotyczące akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. A jak potrzebę nowelizacji przepisów tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości?

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych przesądzona

 

Przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację ustawy - Kodeks spółek handlowych podpisał już Prezydent RP Andrzej Duda. Zdaniem resortu sprawiedliwości, nowe prawo pozwoli przeciwdziałać ryzyku nadużyć finansowych, zwłaszcza praniu brudnych pieniędzy. 

 

Główne zmiany w KSH

 

Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie obligatoryjnej cyfryzacji (tzw. dematerializacji) akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Zdaniem MS, obecna konstrukcja akcji w spółkach, które nie są spółkami publicznymi, nie pozwala na  zagwarantowanie wymiany informacji podatkowych o osobach, którym przysługują  akcje na okaziciela. Brakuje bowiem możliwości ich identyfikacji. Wobec tego postawiono tezę, że anonimowość może stwarzać np. ryzyko nadużyć związanych z praniem brudnych pieniędzy przy wykorzystaniu akcji na okaziciela.

 

 

 

Obligatoryjna „dematerializacja” i rejestrowanie akcji spółek niepublicznych

 

Zdaniem MS, obligatoryjna „dematerializacja” i rejestrowanie akcji spółek niepublicznych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności obrotu akcjami. Możliwa będzie łatwa identyfikacja właściciela akcji - na podstawie danych ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy, zarówno przez uczestników obrotu akcjami, jak i samą spółkę. Pozwoli to również na wprowadzenie jednolitych zasad przenoszenia praw z akcji, niezależnie od tego, czy przedmiotem obrotu są akcje imienne, czy na okaziciela.

 

Dwa sposoby cyfryzacji akcji

 

Nowy KSH umożliwi spółkom niebędącym publicznymi cyfryzację akcji na dwa sposoby - poprzez system rachunków papierów wartościowych albo rejestru akcjonariuszy. Wyboru metody dokonywać będzie walne zgromadzenie akcjonariuszy. Pełna cyfryzacja akcji nastąpi z początkiem 2021 r., przy czym już w roku 2020 r. spółki będą zobowiązane do podjęcia działań przygotowawczych.


Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.

  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28226,obligatoryjna-dematerializacja-i-rejestrowanie-akcji-spolek-niepublicznych-czyli-jak-ministerstwo-sp