Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28062,egzamin-adwokacki-i-radcowski-2019-podsumowanie 
 

Egzamin adwokacki i radcowski 2019. Podsumowanie

29 marca zakończyły się tegoroczne egzaminy zawodowe – radcowski i adwokacki. Czas na ich podsumowanie.

Egzamin adwokacki 2019

 

Egzamin adwokacki odbył się przed 26 komisjami egzaminacyjnymi w 13 miastach - Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Każdego dnia  egzaminy rozpoczynały się o godz. 10.00 i trwały po 6 godzin (od pierwszego do trzeciego dnia egzaminu) lub 8 godzin (w czwartym dniu egzaminu).

 

Egzamin radcowski 2019

 

Egzamin radcowski przeprowadziło 38 komisji egzaminacyjnych w 19 miastach - Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Podobnie jak w przypadku egzaminu adwokackiego, adepci prawa rozpoczynali swoje zmagania o godz. 10.00 i trwały one po 6 godzin (od pierwszego do trzeciego dnia egzaminu) lub 8 godzin (w czwartym dniu egzaminu).

 

Zadania egzaminacyjne na egzaminie radcowskim i adwokackim 2019

 

Egzaminowani rozwiązywali zadania jednakowe dla wszystkich zdających dany egzamin. Były to zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego, a także dotyczące etyki i zasad wykonywania zawodu. Prace egzaminacyjne mogły być sporządzane w formie pisemnej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Z tej drugiej możliwości skorzystali niemal wszyscy zdający. Zadania z prawa karnego i cywilnego polegały na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. W przypadku zadania z prawa gospodarczego - na przygotowaniu odpowiedniej umowy; zadania z prawa administracyjnego - na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego; zadania z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki - na przedstawieniu opinii prawnej. Podczas egzaminu zdający mogli korzystać z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Komisje egzaminacyjne zapewniły też dostęp do stanowisk komputerowych z systemem informacji prawnych.

 

 

Frekwencja na egzaminie adwokackim i radcowskim w 2019 roku

 

Frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka. Wyniosła 98%. Według danych otrzymanych z poszczególnych komisji, do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1540 zdających spośród 1577 osób, które  złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu dopuszczonych do egzaminu. Z kolei do egzaminu radcowskiego przystąpiło 2230 zdających spośród 2285 osób wnioskujących o dopuszczenie do egzaminu.

 

Wyniki egzaminów zawodowych 2019

 

Wyniki egzaminów mają zostać ogłoszone do połowy maja 2019 r.
 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.

 
  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28062,egzamin-adwokacki-i-radcowski-2019-podsumowanie