Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10243,26702,egzaminy-wstepne-na-aplikacje-w-2015-roku 
 

Egzaminy wstępne na aplikację w 2015 roku

W sobotę 26 września 2015 r. odbyły się państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze (adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą).

 Test

 

Egzamin polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 150 pytań, które zawierały trzy propozycje odpowiedzi. Żeby dostać się na aplikację, kandydat musiał odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 100 pytań.

 

Liczba komisji

 

Egzamin odbywał się w 24 miastach w Polsce, w 68 komisjach egzaminacyjnych (28 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 27 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej, 7 komisji ds. przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą).

 

Skład komisji

 

Każda komisja egzaminacyjna liczyła 7 osób. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości (sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego), osoby delegowane przez właściwe organy samorządów zawodowych oraz pracownik naukowy będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. Ponadto podczas egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską, w składzie komisji musiał znaleźć się prokurator.

 

Statystyki

 

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w 2015 r. do egzaminów na aplikacje dopuszczonych zostało 9 241 osób w tym:

  • na aplikację adwokacką – 3 066 osób,
  • na aplikację radcowską – 4 785 osób,
  • na aplikację notarialną – 767osób,
  • na aplikację komorniczą – 623 osoby.

 

W ubiegłym roku do egzaminów wstępnych na aplikację zostało dopuszczonych łącznie 10 108 osób:

  • na aplikację adwokacką – 3 845 osób (przystąpiło 3 680, zdały 1974 osoby tj. 53,6%),
  • na aplikację radcowską – 4 885 osób (przystąpiło 4 761, zdało 2 313 osób, tj. 48,6%),
  • na aplikację notarialną – 820 osób (przystąpiły 794, zdało 350 osób, tj. 44,1%),
  • na aplikację komorniczą – 558 osób (przystąpiło 538, zdało 181 osób, tj. 33,6%).

 

Tegoroczne statystyki

 

W najbliższym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości powinno opublikować oficjalne dane na temat zdawalności w tym roku wraz z arkuszami egzaminacyjnymi.

 

Źródło: ms.gov.pl 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10243,26702,egzaminy-wstepne-na-aplikacje-w-2015-roku