Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10225,26573,studenci-najlepsza-praktyka-elastyczna-i-platna 
 

Studenci: najlepsza praktyka elastyczna i płatna

Praktyka studencka w czasie nauki powinna umożliwiać elastyczny czas pracy i trwać od 1 do 3 miesięcy. W ogłoszeniu rekrutacyjnym powinny znaleźć się przede wszystkim informacje dotyczące wynagrodzenia - oceniają studenci, biorący udział w badaniu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Zdaniem 91 proc. studentów - przepytanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) w ramach kampanii #jestemYgrekiem. nie jestem leniem - praktyki i staże ułatwiają wejście na rynek pracy. Dla 41 proc. młodych ludzi najlepszą formą edukacji zawodowej jest praktyka w trakcie nauki, z elastycznym czasem pracy. Z kolei prawie co piąty student wybrałby praktykę wakacyjną w pełnym wymiarze godzin.

 

 

Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze danej praktyki czy stażu dla 83 proc. ankietowanych jest informacja na temat odpłatności programu. Poza walorem edukacyjnym oraz rzetelnością rekrutacji i adaptacji stażysty w organizacji, wynagrodzenie jest jednym z najważniejszych wyznaczników stażu i praktyki wysokiej jakości.

 

Równie istotna jest dla młodych ludzi kwestia czasu trwania programu. Optymalna długość praktyki bądź stażu to według połowy ankietowanych program trwający od 1 do 3 miesięcy. Prawie 3/4 ankietowanych za czynnik decydujący o atrakcyjności i skuteczności oferty pracodawcy uznaje też zamieszczoną w ogłoszeniu rekrutacyjnym informację o czasie trwania praktyki lub stażu.

 

"Młodzi ludzie są bardzo ambitni i chcą maksymalizować swoje szanse na zawodowy sukces. Praktyki i staże traktują jako inwestycję w siebie, inwestycję w przyszłość. Wśród wielu dostępnych ofert z natury rzeczy preferują te najbardziej elastyczne, które dają solidny zwrot z inwestycji w jak najkrótszym czasie. Najlepiej zarówno merytoryczny, jak i finansowy. Jeśli trafią dobrze, potrafią dać z siebie naprawdę dużo. Jeśli nie, bez nadmiernych sentymentów szukają dalej" – komentuje wyniki badania Łukasz Trzeszczkowski, kierownik Zespołu Marki Pracodawcy w Grupie PZU, która jest mecenasem kampanii #jestemYgrekiem. nie jestem leniem.

 

Badanie opinii studentów prowadzono w maju br. na grupie 1636 studentów i absolwentów z największych ośrodków akademickich w Polsce. Jego celem było poznanie opinii i oczekiwań przedstawicieli pokolenia Y względem wysokiej jakości staży i praktyk oraz pracodawców, którzy je oferują. Wyniki badania są dostępne na stronie stazeipraktyki.pl. 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10225,26573,studenci-najlepsza-praktyka-elastyczna-i-platna