Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,21062,dni-wolne-od-pracy-w-2014-r 
 

Dni wolne od pracy w 2014 r.

Pracownicy mają prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Kodeks pracy przyznaje im także inne uprawnienia urlopowe – urlop zdrowotny, macierzyński, wychowawczy czy opiekuńczy. Niezależnie od tego, zdecydowana większość zatrudnionych może uzyskać kolejne dni wolne od pracy, nie korzystając przy tym nawet z jednego dnia urlopu – chodzi oczywiście o dni wolne od pracy. Zobaczmy kiedy przypadają one w bieżącym roku.

Dniami wolnymi od pracy są oczywiście soboty, niedziele i święta (kościelne oraz państwowe). Pamiętajmy jednak, że brak obowiązku świadczenia pracy w takich okresach nie będzie dotyczył wszystkich pracowników. Święta będą bowiem normalnym dniem pracy dla osób, które w umowie o pracę mają zaznaczone, że nie mogą skorzystać wówczas z dni wolnych (dotyczy to głównie lekarzy i pracowników służb mundurowych).

 

 

Dwa dni wolnego w 2014 r. już za nami – chodzi oczywiście o 1 stycznia (Nowy Rok) oraz 6 stycznia (Święto Trzech Króli). Nie ma jednak powodu do zmartwień, ponieważ przed nami jeszcze sporo dni świątecznych do wykorzystania:

 • 20 kwietnia 2014 r. (niedziela) Wielkanoc (pierwszy dzień świąt wielkanocnych)
 • 21 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) Wielkanoc (Śmigus-dyngus - drugi dzień świąt wielkanocnych);
 • 1 maja 2014 r. (czwartek) Święto Pracy;
 • 3 maja 2014 r. (sobota) Święto Konstytucji 3 Maja;
 • 8 czerwca 2014 r. (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki);
 • 19 czerwca 2014 r. (czwartek) Boże Ciało;
 • 15 sierpnia 2014 r. (piątek) Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny;
 • 1 listopada 2014 r. (sobota) Dzień Wszystkich Świętych;
 • 11 listopada 2014 r. (wtorek) Narodowe Święto Niepodległości;
 • 25 grudnia 2014 r. (czwartek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień);
 • 26 grudnia 2014 r. (piątek) Boże Narodzenie (drugi dzień).

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że usytuowanie tegorocznych świąt w kalendarzu może przyczynić się do zwiększenia naszego urlopu. Jeżeli bowiem ustawowo wolny dzień od pracy przypada w czwartek, możemy wziąć przysługujący nam jeden dzień urlopu wypoczynkowego w piątek i drugi w najbliższy poniedziałek – tym samym zyskamy aż 5 dni wolnego. Takich kombinacji może być bardzo dużo – wszystko zależy od przysługującej nam liczby dni urlopu wypoczynkowego oraz od zezwolenia zatrudniającego (szef nie musi zgadzać się na takie wykorzystanie dni urlopu wypoczynkowego).

 

Na zakończenie przypomnijmy, że Praca w niedziele i święta jest dozwolona:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • w ruchu ciągłym,
 • przy pracy zmianowej,
 • przy niezbędnych remontach,
 • w transporcie i w komunikacji,
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
 • w rolnictwie i hodowli,
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: - zakładach świadczących usługi dla ludności, - gastronomii, - zakładach hotelarskich, - jednostkach gospodarki komunalnej, - zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, - jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, - zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.


 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,21062,dni-wolne-od-pracy-w-2014-r