Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,21058,czy-lekarz-w-prywatnym-gabinecie-moze-wypisac-recepte-na-leki-refundowane 
 

Czy lekarz w prywatnym gabinecie może wypisać receptę na leki refundowane?

Ministerstwo Zdrowia podobno ma plan, którego celem jest zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów. Póki jednak plan nie wejdzie w życie, pacjenci w trosce o własne zdrowie, umawiają się na wizyty do prywatnych gabinetów. Za wizytę w prywatnym gabinecie trzeba zapłacić z własnej kieszeni – powstaje w związku z tym pytanie: czy lekarz w prywatnym gabinecie może wypisać receptę na leki refundowane?

Tak, jednakże muszą zostać spełnione określone przepisami prawa przesłanki.


Pacjent, który posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo do refundowanych leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanych na podstawie recepty. Aby otrzymać recepty na lek refundowany niezbędne jest potwierdzenie podczas wizyty lekarskiej posiadania ubezpieczenia w NFZ. W związku z tym na wizytę należy zgłosić się z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku osób uczących się do 18 roku życia legitymacja szkolna oraz dowód biometryczny u dzieci) i numerem PESEL. Weryfikacja uprawnień do otrzymania recepty na lek refundowany odbywa się w systemie eWUŚ na podstawie numeru PESEL pacjenta.

 

Kolejną z przesłanek, która uprawnia lekarza do wystawienia wystawienia refundowanej recepty na lek jest udokumentowane rozpoznanie schorzenia. Narodowy Fundusz Zdrowia przypominał lekarzom, że recepty na leki refundowane mogą wypisywać np. pacjentom przewlekle chorym, pod warunkiem że mają udokumentowane rozpoznanie schorzenia. Lekarz specjalista powinien rozpoznać i udokumentować wymienione schorzenia, tak, aby mógł ordynować zasadnie leki refundowane.

 

Oczywistym jest, że lek musi być wpisany na listę leków refundowanych przy czym jako wskazaniem do stosowania jest schorzenie pacjenta. Na koniec należy wskazać, że aby lekarz mógł w prywatnym gabinecie wystawić receptę na leki refundowane powinien podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na tzw. refundację recept. Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku prywatnej praktyki wskazana umowa jest dobrowolna, zatem lekarz nie ma obowiązku jej podpisywać.

 

W przypadku, gdy powyżej wymienione przesłanki zostały spełnione, pacjent nie powinien mieć problemu z otrzymaniem od lekarza w prywatnym gabinecie recepty na lek z refundacją.

  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,21058,czy-lekarz-w-prywatnym-gabinecie-moze-wypisac-recepte-na-leki-refundowane