Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10225,20906,od-stazysty-do-prezesa-czyli-kariera-od-podstaw 
 

Od stażysty do prezesa, czyli kariera od podstaw

Sytuacja na rynku sprawia, że absolwentom kończącym edukację nie jest łatwo znaleźć pracę. Jak się jednak okazuje, problemy w tym zakresie mają także same firmy, które borykają się z brakiem wykwalifikowanych kandydatów. Rozwiązaniem tej sytuacji mogą być programy stażowe, które stają się coraz bardziej popularne również w Polsce, o czym świadczy fakt, że organizują je takie firmy jak Ernst&Young, Selgros czy Allegro.

Dla firm programy stażowe są sposobem na wyselekcjonowanie najzdolniejszych kandydatów i przeszkolenie ich do pracy w odpowiednim dziale i na konkretnym stanowisku. Z kolei samym aplikującym pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe, a w perspektywie długofalowej stałą pracę. Wymogi dla kandydatów do wzięcia udziału w programie stażowym są różne w zależności od firmy. Jednak cechą, która łączy większość ofert jest fakt, że trwają dłużej niż standardowe staże, zwykle od pół roku do dwunastu miesięcy.

 


Programy stażowe skierowane są do absolwentów lub studentów studiów magisterskich. Zazwyczaj rekrutacja odbywa się w okolicach wiosny, a sam staż rozpoczyna się w czasie wakacji. Często zdarza się jednak, że nabór jest uzależniony od aktualnego zapotrzebowania kadrowego danego pracodawcy – mówi Marcin Kotus z Feender.com, portalu gromadzącego oferty praktyk i staży. – Niektóre firmy zastrzegają sobie, że do programu kandydować mogą wyłącznie osoby z wykształceniem związanym z tematyką działu, do którego się aplikuje. W ogłoszeniach pojawiają się też ograniczenia wykluczające kandydatów z doświadczeniem zawodowym powyżej pewnego okresu. Wówczas brak umiejętności praktycznych nie jest przeszkodą.


Warunkiem aplikacji w wielu programach jest znajomość języków obcych. Zwykle wymóg dotyczy angielskiego lub niemieckiego, jednak posługiwanie się innymi językami, może być dodatkowym atutem. Nieodłączną częścią takich staży jest wieloetapowa rekrutacja, której celem jest nie tylko zweryfikowanie informacji z CV, ale też sprawdzenie umiejętności pracy w grupie czy odporności kandydata na stres. Często oprócz rozmowy kwalifikacyjnej, stosuje się też assessment centre.

 


– Pracodawcy chcą mieć pewność, że wybierają najlepszych kandydatów, ponieważ traktują ich jako potencjalnych pracowników i zamierzają w nich inwestować – wyjaśnia Marcin Kotus z Feender.com. – Osoby, które zostają przyjęte na staż otrzymują profesjonalną pomoc w planowaniu kariery m.in. przez określenie predyspozycji, umiejętności i celów. Podczas odbywania stażu mają również możliwość uczenia się od specjalistów oraz dodatkowe profity, takie jak praca w różnych działach firmy, zarówno w kraju jak i za granicą, a także kursy i szkolenia.


Jeśli po zakończonym programie stażowym stażyście nie uda się zostać na etacie, zdobyte doświadczenie z pewnością zostanie docenione przez przyszłego pracodawcę. Takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko – wyselekcjonowani kandydaci po okresie szkolenia zwykle są dobrze przygotowani do pracy i zasilają szeregi pracodawcy u którego odbywali staż.


– Zaletą udziału w programach stażowych jest fakt, że jeżeli ktoś zaczyna pracę w firmie od najniższego stanowiska, wówczas ma dobrą pozycję do pięcia się po kolejnych szczeblach kariery – tłumaczy Marcin Kotus z Feender.com. – Często by objąć najwyższe stanowiska kierownicze konieczne jest przejście wszystkich niższych szczebli, co zapewnia poznanie charakterystyki pracy i funkcjonowania firmy.

 


Przykładowo, program stażowy Nivea Polska skierowany jest do studentów ostatnich lat studiów i absolwentów kierunków ekonomicznych lub technicznych, którzy mają doświadczenie z praktyk lub działalności w organizacjach studenckich. Dodatkowym atutem w rekrutacji jest nauka lub praca za granicą. W zamian firma proponuje współpracę z profesjonalistami z różnych dziedzin i krajów, zaangażowanie w bieżące funkcjonowanie działu i odpowiedzialność za projekty biznesowe. Podobny program oferuje też Grupa Żywiec. W czasie rocznego szkolenia stażysta przygląda się funkcjonowaniu firmy w obszarze produkcji, działach sprzedażowo-dystrybucyjnych oraz realizując własne projekty w wybranym dziale. W McDonald’s także funkcjonuje kilkuetapowy proces szkolenia. Tworzą go kursy skierowane do kolejnych szczebli pracowników. Pierwsze trzy przeprowadzane są w Polsce, ostatni w jednym z Uniwersytetów Hamburgera na świecie.


Program stażowy to dobre rozwiązanie zarówno dla firm jak i szukających zatrudnienia – dodaje Marcin Kotus. – Fakt, że własne programy coraz częściej organizują nie tylko korporacje międzynarodowe, ale i mniejsze firmy z pewnością korzystnie wpłynie na rynek pracy.
  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10225,20906,od-stazysty-do-prezesa-czyli-kariera-od-podstaw