Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10225,19728,kariera-zaczyna-sie-na-uczelni 
 

Kariera zaczyna się na uczelni

Relacje pomiędzy systemem edukacji wyższej a rynkiem pracy opisuje w swojej pracy doktorskiej Krzysztof Podwójcic z Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat II edycji programu stypendialnego "Doktoraty dla Mazowsza" pokazuje, że Akademickie Biura Karier mogą ograniczyć problem bezrobocia wśród studentów i absolwentów uczelni i kłopoty pracodawców ze znalezieniem odpowiedniej kadry.

Podwójcic zwraca uwagę na niedopasowanie strukturalne podaży i popytu na pracę osób młodych. Z jednej strony obserwuje wysoki wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów, a z drugiej - deklarowane w licznych badaniach (np. Bilans Kapitału Ludzkiego) problemy ze znalezieniem odpowiedniej kadry przez pracodawców.

 

 

Doktorant analizuje sytuację absolwentów z wybranych mazowieckich uczelni wyższych, którzy wchodzą na rynek pracy. Pisze o niedoborach kompetencyjnych i kształceniu w zawodach, na które nie ma podaży miejsc pracy.

 

 

Współpraca uczelni wyższych z pracodawcami odbywa się poprzez Akademickie Biur Karier (ABK). Podwójcic analizuje zadania, jakie realizują ABK funkcjonujące przy mazowieckich uczelniach wyższych, charakteryzuje popyt na ich usługi i sprawdza, jakimi zasobami dysponują.

 

 

Doktorant zdobywa informacje u pracowników ABK i przedstawicieli władz uczelni. Przepytuje także pracodawców współpracujących z biurami. Sprawdza, czy dzięki ABK przemysł rzeczywiście pozyskuje najlepiej przygotowanych pracowników, a absolwenci mogą rozpocząć odpowiednio ukierunkowaną karierę zawodową.

 

 

Na podstawie tych rozmów Podwójcic zamierza opisać główne bariery, jakie pojawiają się we współpracy pomiędzy biznesem a szkolnictwem wyższym. Planuje też, w oparciu o doświadczenia polskie i zagraniczne uczelni, wyłonić najlepsze praktyki współpracy biznesu z uczelnią wyższą z województwa mazowieckiego. Wzorce te będą mogły wykorzystać inne szkoły wyższe.

 

 

Podwójcic uważa, że ABK mogą na różne sposoby wypływać na to, by kompetencje studentów były lepiej dostosowane do wymogów rynku pracy. Diagnozuje potrzeby lokalnych rynków pracy województwa mazowieckiego. Szuka optymalnego modelu współpracy z pracodawcami - naukowej podstawy dla funkcjonowania Akademickich Biur Karier.

 

PAP - Nauka w Polsce 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10225,19728,kariera-zaczyna-sie-na-uczelni