Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10225,18669,tajemnice-rynku-pracy-a-skuteczna-kariera 
 

Tajemnice rynku pracy a skuteczna kariera

Mniej niż połowa młodych osób wchodzących na rynek pracy posiada plan swojej kariery zawodowej, a ponad 43% potrzebuje w tej kwestii czasu do namysłu*.

Już 5 września br. startuje w Warszawie program rozwoju kariery studentów i absolwentów polskich uczelni – pierwsze warsztaty „Uczelnia dobrych praktyk”. Ich celem jest przygotowanie młodych Polaków do efektywnego wkroczenia na rynek pracy. Eksperci Adecco, NBP, PZU, Fundacji Rozwoju Wolontariatu oraz Uczelni Łazarskiego dostarczą specjalistycznej wiedzy oraz udzielą indywidualnych porad uczestnikom bezpłatnych warsztatów.

Według raportu Deloitte z kwietnia 2013 roku pt. „Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów”, ponad dwie trzecie pracodawców w Polsce ma problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy – również wśród młodych osób. Autorzy raportu stwierdzają, że jednym z najważniejszych wyzwań dla firm jest pozyskiwanie wartościowych pracowników z potencjałem do osiągania wysokich wyników pracy.

 

„W ostatnich latach w polskim systemie szkolnictwa wyższego zaszło wiele istotnych zmian programowych i strukturalno-organizacyjnych, niemniej w dalszym ciągu wymagane są głębokie reformy w tym zakresie. Jednym z ważniejszych problemów dotyczących polskich uczelni wyższych jest brak przygotowania absolwentów wchodzących na rynek pracy na wyzwania i oczekiwania, które stawiają przed nimi pracodawcy. Z naszych doświadczeń wynika, że w programach kształcenia na studiach wyższych brakuje zajęć praktycznych, które rozwijałby kreatywność, przedsiębiorczość i samodzielność studentów. Ponadto młodzi ludzie potrzebują wsparcia oraz przygotowania w procesie planowania i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. W tym celu zdecydowaliśmy się na aktywny udział w warsztatach kariery „Uczelnia dobrych praktyk”, aby edukować i prezentować optymalne rozwiązania pozwalające młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy” – komentuje Marcin Ostrowski, Dyrektor Regionu Centralnego Adecco Poland.

 

Według ww. raportu Deloitte wynika, że studenci nisko oceniali przygotowywanie przez uczelnie wyższe do przyszłych obowiązków zawodowych (50% negatywnych opinii) oraz procesu poszukiwania pracy (61% negatywnych opinii).

 

*Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badania studentów i absolwentów. Deloitte 2013

 

„W obliczu dynamicznych zmian i rozwoju globalnej gospodarki polski system edukacji, a w szczególności system szkolnictwa wyższego wymaga systematycznego wdrażania nowych rozwiązań i konieczności dopasowania treści programowychdo wymagań i oczekiwań rynku pracy. Uczelnia Łazarskiego ściśle współpracuje z otoczeniem gospodarczym, prowadzi systematyczne badania rynku i oczekiwań pracodawców, co pozwala na zoptymalizowanie i dostosowanie programu kształcenia. Tym samym zwiększamy szanse naszych absolwentów na znalezienie atrakcyjnej pracy, która będzie zgodna z ich kompetencjami i zainteresowaniami. Udział w warsztatach „Uczelnia dobrych praktyk” w gronie znakomitych partnerów z obszaru biznesu jest okazją do wzbogacenia naszych doświadczeń w zakresie współpracy z pracodawcami oraz możliwością wzięcia czynnego udziału w kreowaniu nowych rozwiązań o charakterze tzw. dobrych praktyk w zakresie współpracy ze środowiskiem biznesowym” – komentuje Grażyna Drażba-Derdej, Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego.

Zanim młode pokolenie przystąpi do szukania wymarzonej pracy, musi wpierw zastanowić się nad wyborem zawodu i drogi dalszego kształcenia. Profesjonalne doradztwo w tym zakresie okazać się może kluczem do sukcesu.

Warsztaty „Uczelnia dobrych praktyk” powstały z myślą o tych, którzy są w trakcie planowania i wyboru własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, a ich głównym celem jest kompleksowe wsparcie młodego pokolenia w tym zakresie. Specjaliści doradztwa personalnego i edukacyjnego, eksperci HR oraz przedstawiciele środowiska biznesowego zdradzą uczestnikom warsztatów tajniki współczesnego rynku pracy i zaprezentują trendy rozwojowe w obszarze zawodów i zatrudnienia. Każdy z uczestników będzie miał okazję zbadania własnych predyspozycji zawodowych i wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach ze specjalistami.

 

Warsztaty odbędą się 5 września br. o godz. 11:00 – 15:00. Gospodarzem pierwszych warsztatów z cyklu „Uczelnia dobrych praktyk” jest Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (ul. Świeradowska 43).

 

Partnerzy warsztatów: Narodowy Bank Polski, Adecco, PZU, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Fundacja Rozwoju Wolontariatu – realizator projektu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

 

Patronat medialny objęli: Metro oraz portale GazetaPraca.pl, dlaMaturzysty.pl, studentnews.pl i students.pl.

 

Program „Inteligentna Uczelnia – Partner Biznesu” zaprojektowała firma mbba – komunikacja w biznesie. Koordynacja: mbba – komunikacja w biznesie oraz Concept PR. 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10225,18669,tajemnice-rynku-pracy-a-skuteczna-kariera