Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/aktualnosci,10222,13734,konferencja-naukowa-dyskrecjonalnosc-w-prawie-administracyjnym 
 

Konferencja naukowa 'Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym'

Konferencja ma na celu skonfrontowanie założeń instytucji dyskrecjonalności występującej w prawie administracyjnym z praktyką orzeczniczą w tym zakresie. Władza dyskrecjonalna pozwalająca na uzyskanie niezbędnej elastyczności w procesie stosowania prawa może jednocześnie prowadzić do arbitralności podejmowanych rozstrzygnięć.

 

Przyznanie jej organom władzy wykonawczej, do jakich należą organy administracyjne, może budzić uzasadnione obawy, zwłaszcza w kontekście ochrony praw jednostki, która szczególnie mocno jest akcentowana w prawie europejskim.

 

Wszelkie niezbędne informacje»Autor: Zakład Prawa Administracyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/aktualnosci,10222,13734,konferencja-naukowa-dyskrecjonalnosc-w-prawie-administracyjnym