Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/aktualnosci,10222,12818,rekrutacja-srodroczna-na-wydziale-prawa-i-administracji 
 

Rekrutacja śródroczna na Wydziale Prawa i Administracji!

Rekrutacja na niestacjonarne studia prawnicze

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór dziekański na niestacjonarne jednolite magisterskie studia na kierunku: Prawo, na wyższy niż 1 rok studiów.O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunków: administracja, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, historia, pedagogika, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie.


Podania wraz z suplementem do dyplomu lub oryginałem indeksu, kierowane do Dziekana, o przyjęcie na wyższy niż 1 rok studiów na kierunku prawo można składać do 10 lutego 2013 r.:
- u p. mgr Anny Chełminiak, pok. 14, tel. 56 611 40 20 - w godz. 8.00 - 18.00 (wtorek - piątek), w godz. 8.00 - 16.00 (sobota);
- u p. mgr Barbary Sochackiej, pok. 13, tel. 56 611 40 22 - w godz. 8.00 - 18.00 (wtorek - piątek), w godz. 8.00 - 16.00 (sobota).Rekrutacja na niestacjonarną administrację II stopnia

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na niestacjonarne studia administracji drugiego stopnia (nabór śródroczny).


O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: tytuł licencjata lub równoważny kierunku administracja; tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunków: ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, historia, pedagogika, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie.

Wszelkie informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać na stronie UMK:
http://portal.umk.pl/web/kandydaci/studia_ii/Rejestrować można się od 29 listopada 2012 r. do 15 lutego 2013 r., w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów pod adresem: irk.umk.pl
Kandydaci składają dokumenty, wraz z wydrukowanym z systemu IRK podaniem na Wydziale Prawa i Administracji:
- u p. mgr Anny Chełminiak, pok. nr 14, tel. 56 611 40 20 - w godz. 8.00 - 18.00 (wtorek - piątek), w godz. 8.00 - 16.00 (sobota);
- u p. mgr Barbary Sochackiej, pok. nr 13, tel.56 611 40 22 - w godz. 8.00 - 18.00 (wtorek - piątek), w godz. 8.00 - 16.00 (sobota).Autor: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/aktualnosci,10222,12818,rekrutacja-srodroczna-na-wydziale-prawa-i-administracji