Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10243,12186,ustne-kolokwium-radcowskie-tylko-trzy-pytania 
 

Ustne kolokwium radcowskie: tylko trzy pytania

Krajowa Rada Radców Prawnych zmieniła regulamin odbywania aplikacji radcowskiej. Aplikanci mają dowiedzieć się wcześniej, z czego mają się przygotować na sprawdzian.

Krajowa Rada Radców Prawnych zdecydowała, że kolokwia w formie ustnej sprawdzające wiedzę i umiejętności polegać mają na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania wylosowane przez aplikanta. Egzaminatorzy będą zadawać zdającym pytania dodatkowe związane tematycznie z głównymi. Na kolokwiach ustnych obowiązywać mają znane wcześniej aplikantom zbiory pytań, z których będą losować te, na które będą odpowiadać. Przygotuje je zespół powołany przez prezydium KRRP, uwzględniając program aplikacji. Każdy zbiór ma zawierać minimum 50 pytań, ogłaszany będzie co roku do 30 czerwca.


Dotychczas o liczbie i o zestawach pytań, jakie mogą być zadane przez egzaminatorów decydowały  władze poszczególnych rad okręgowych samorządu radcowskiego. Zmiana jest elementem reformy szkolenia, podobnie jak ogłoszony wcześniej wykaz aktów prawnych, których znajomości wymaga się od aplikantów.


Ma to być kolejny krok w kierunku ujednolicenia formy kolokwiów we wszystkich izbach radców prawnych.
  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10243,12186,ustne-kolokwium-radcowskie-tylko-trzy-pytania