Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/aktualnosci,10222,12000,konkurs-na-najlepsze-prace-naukowe-z-prawa-rozstrzygniety 
 

Konkurs na najlepsze prace naukowe z prawa rozstrzygnięty

W tym roku nie przyznano pierwszej nagrody za rozprawy habilitacyjne. Natomiast dyplomy za drugie miejsca zajęli ex aequo dr. hab. Jacek Jastrzębski (Uniwersytet Warszawski) oraz dr. hab. Przemysław Saganek (Instytut Nauk Prawnych PAN). Ponadto w tej kategorii wyróżniono ex aequo dwie prace: dr. hab. Jerzego Lachowskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) i dr. hab. Jacka Mazurkiewicza (Uniwersytet Wrocławski).Za rozprawę doktorską pierwszą nagrodę przyznano dr. Sebastianowi Kosteckiemu (Uniwersytet Łódzki). Dwie drugie nagrody ex aequo otrzymali dr. Mateusz Błachucki i dr. Maciej Taborowski (Instytut Nauk Prawnych PAN). Wyróżnieniem została ponadto uhonorowana dr Anna Klimaszewska (Uniwersytet Gdański).Do konkursu zgłoszono ogółem 13 prac habilitacyjnych i 25 doktorskich. Organizatorem konkursu jest ukazujący się od 1946 roku miesięcznik „Państwo i Prawo”.

 Autor: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/aktualnosci,10222,12000,konkurs-na-najlepsze-prace-naukowe-z-prawa-rozstrzygniety