Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/aktualnosci,10225,11455,wielu-chetnych-na-stanowisko-kontrolerow 
 

Wielu chętnych na stanowisko kontrolerów

Jakie wymagania stawia NIK przed kandydatami?
Izba przyjmuje do pracy jedynie osoby z wyższym wykształcenie, znajomością języków obcych oraz doświadczeniem w administracji rządowej lub samorządowej, albo organizacjach pozarządowych. Nabór, ogłoszony na stronach internetowych trwał 3 tygodnie. Wszyscy kandydaci, którzy spełnili formalne wymagania, muszą zdać pisemny testu wiedzy i kompetencji. Najlepszych pięciu na każde stanowisko zostanie zakwalifikowanych do rozmowy z członkami komisji konkursowej. Zwycięzcy, zanim zostaną kontrolerami, muszą przejść specjalistyczne dziesięciomiesięczne szkolenie, zakończone egzaminem, który poświadcza ukończenie aplikacji kontrolerskiej.


Opis procedury konkursowej: http://www.nik.gov.pl/praca-w-nik/

 Autor: Najwyższa Izba Kontroli


 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/aktualnosci,10225,11455,wielu-chetnych-na-stanowisko-kontrolerow