Tekst pochodzi z portalu sprawnik.pl 
 

Przerwanie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  3. przez wszczęcie mediacji.

Art. 123 kodeksu wywilnegoAutor: Zespół sPrawnik.pl (sprawnik.pl)


 
 Tekst pochodzi z portalu sprawnik.pl