Tekst pochodzi z portalu sprawnik.pl 
 

Przedawnienie wykonania kary

Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:
  1. 30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,
  2. 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,
  3. 10 - w razie skazania na inną karę.
Przepis stosuje się odpowiednio do środków karnych.
Art. 103 kodeksu karnego

Autor: Zespół sPrawnik.pl (sprawnik.pl)


 
 Tekst pochodzi z portalu sprawnik.pl