Tekst pochodzi z portalu sprawnik.pl 
 

Polecenie

Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).
Art.982 kodeksu cywilnegoAutor: Zespół sPrawnik.pl (sprawnik.pl)


 
 Tekst pochodzi z portalu sprawnik.pl