Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Student ma obowiązek zwrócić legitymację studencką

Ukończyłem studia licencjackie i uczelnia domaga się ode mnie zwrotu legitymacji studenckiej. Mam zamiar studiować na innej uczelni ale legitymacja jeszcze jest ważna, stąd chyba mogę z niej korzystać aby mieć też zniżki. Czy osoba, która ukończyła studia ma obowiązek zwrotu legitymacji studenckiej?

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), odrębnie regulują prawa przysługujące osobie kończącej studia I stopnia oraz studia II stopnia. W szczególności jak wynika z przepisu art. 167 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym, datą zakończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. Z tą datą uzyskuje się status absolwenta, jednocześnie tracąc prawa studenckie w tym uregulowane w art. 188 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w zakresie ulgi w opłatach za przejazdy). Przepis ten w ust 2a określa, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Tym samym osoba, która kończy studia I stopnia mimo formalnego ich zakończenia nie traci uprawnień przysługujących studentowi.  

Powyższe uwarunkowania mają istotne znaczenie w zakresie prawa do posiadania legitymacji studenckiej. Zgodnie z treścią Rozporządzenia z dnia 14 września Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 201 poz. 1188) prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. Tym samym uczelnia nie może żądać przed tym terminem zwrotu legitymacji studenckiej. Ponadto w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni i złożenia odnośnego oświadczenia, jednocześnie posiadając prawo do wydania jej duplikatu. Student zobowiązany jest do zwrotu legitymacji studenckiej, gdyż legitymacja ta stanowi dokument, którego student jest jedynie posiadaczem. W przeciwieństwie do indeksu studentowi nie przysługuje prawo do zatrzymania legitymacji po zakończeniu studiów. Uczelnia powinna zatem żądać od studenta zwrotu legitymacji, która winna zostać złożona w dokumentacji przebiegu studiów lub złożenia oświadczenia o utracie lub zniszczeniu legitymacji.
 
Jarosław Olejarz
Radca prawny
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-08-09
Autor/źródło: Zespół serwisu sPrawnik.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: student, legitymacja studencka, studia I stopnia, studnia licencjackie, zwrot legitymacji, prawa studenta
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja sPrawnik.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach sPrawnik.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.