Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Uczelnia może pobierać wyższe opłaty

Czy uczelnia niepubliczna w związku z wejście w życie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 roku) uprawniona jest do pobierania opłat od studentów, zgodnie z zawartymi umowami w roku 2009, za takie czynności jak: rejestracja na kolejny semestr lub rok akademicki, egzamin, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu?

Kwestie opłat za kształcenie w uczelniach publicznych oraz niepublicznych określają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 z późn. zm.). Istotne zmiany do tej ustawy zostały wprowadzone przepisami ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455).  Przepisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 października 2011 roku, za wyjątkiem przepisów określonych w art. 38 pkt. 1 -5, których wejście następuje w okresie późniejszym. Zgodnie z przepisy tej ustawy określonymi w art. 29 ust. 2 pkt. 2, ustawodawca wskazuje, że studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 2011/2012 wnoszący opłaty za kształcenie wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów. Przepis ten wyłącza zatem w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach wcześniejszych przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a w szczególności art. 99a wskazujący na brak opłat, o których mowa w tym przepisie.

 

 

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że ustawowy obowiązek nie pobierania opłat przez uczelnię określony w art. 99a Prawa o szkolnictwie wyższym, który określa, iż uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu, nie obejmuje swoim zakresem studentów, którzy rozpoczęli studia przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, a także tych, którzy rozpoczęli je w roku akademickim 2011/2012. W stosunku do tych studentów uczelnia może pobierać takie opłaty, jeżeli zostały one określone w umowie łączącej studenta z uczelnią, która przewiduje obowiązek uiszczania takich opłat.   

 

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-07-04
Autor/źródło: Zespół serwisu sPrawnik.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: uczelnia, opłaty, student, szkolnictwo wyższe, opłaty za studia
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja sPrawnik.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach sPrawnik.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.