Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych

Cennik

Dostęp do bazy pytań systemu e-learningowego sPrawnik

CZAS LICZBA KREDYTÓW CENA BRUTTO
24 gdziny 100 kredytów 10.00 PLN
7 dni 200 kredytów 20.00 PLN
1 miesiąc 350 kredytów 35.00 PLN
3 miesiące 600 kredytów 60.00 PLN
6 miesięcy 1100 kredytów 99.00 PLN
12 miesięcy 1800 kredytów 144.00 PLN


Rabaty na zakup kredytów w systemie e-learningowym sPrawnik

WARIANT LICZBA KREDYTÓW CENA BRUTTO PO RABACIE ZA KREDYT
S do 600 kredytów 0.10 PLN
M od 601 do 1200 kredytów 0.09 PLN
L od 1201 do 1800 kredytów 0.08 PLN
L od 1801 kredytów 0.06 PLN


Usługi prawne

NAZWA USŁUGI OPIS CENNA BRUTTO
zapytanie prawne Odpowiedź na zapytanie prawne dotyczące opisanego stanu faktycznego. Nie obejmuje sporządzania pism procesowych i pozaprocesowych oraz dodatkowych konsultacji 19.99 PLN
opinia prawna Analiza pod katem prawnym opisanego stanu faktycznego oraz szczegółowy opis możliwych rozwiązań oraz konsekwencji mogących płynąć z tego tytułu. 49.99 PLN
sporządzenie pisma nieprocesowego Dotyczy sporządzenia pisma lub odpowiedzi na otrzymane przez klienta pismo w postępowaniu nieprocesowym (poza sądowym) 19.99 PLN
sporządzenie projektu umowy nazwanej Sporządzenie standardowego projektu umowy, która znajduje swój odpowiednik w przepisach prawa (umowa nazwana np. sprzedaży, zamiany itp.). 29.99 PLN
sporządzenie projektu umowy nienazwanej Sporządzenie projektu umowy, która nie znajduje swojego odpowiednika w przepisach prawa (np. umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie). 49.99 PLN
sporządzenie pozwu lub innego pisma procesowego na formularzu Sporządzenie powództwa na formularzu urzędowym, pisma zawierającego wnioski dowodowe, odpowiedź na pozew, pozew wzajemny, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, dane uzupełniające stron lub pełnomocników. 29.99 PLN
sporządzenie pisma procesowego Sporządzenie powództwa lub innego pisma w postępowaniu procesowym przed sądem lub innym organem państwowym 49.99 PLN

Podane ceny są cenami sugerowanymi. Cena ostateczna zależy od stopnia zawiłości sprawy, a tym samym od jej pracochłonności. W przyapdku korzystania z naszego Serwisu, zawsze dokonujemy wyceny naszej pracy i zanim Klient dokona płatności, przesyłamy mu ostateczną cenę usługi.
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.