Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus: Określenie grupy podatkowej, do której należy spadkobierca

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejszy kazus dotyczy podatku od spadków i darowizn. Mamy nadzieję, że przybliży Wam on problematykę właściwego określania grupy podatkowej, do której należy spadkobierca.

Kazus: Określenie grupy podatkowej, do której należy spadkobierca

Treść kazusu

 

W testamencie spisanym w formie aktu notarialnego ciocia, która była jedynaczką i sama nie posiadała potomstwa, zapisała Annie Nowak mieszkanie. Po wydaniu i uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, Anna stała się właścicielką mieszkania. Przez okres 5 lat poprzedzających chwilę otwarcia spadku, ciocia z powodu stanu zdrowia i ograniczeń w poruszaniu się była pod opieką Anny i jej męża. Testament miał być formą podziękowania za długoletnią opiekę. Zmarła ciocia była żoną brata dziadka Anny.

 

Pytanie:

 

Do której grupy podatkowej, w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, zaliczyć należy Annę Nowak?

 

Rozwiązanie

 

Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe (art. 14 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

 

Natomiast w myśl art. 14 ust. 3 ww. ustawy, do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  1. do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  2. do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  3. do grupy III - innych nabywców.


Analizując treść przepisu art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn zauważyć należy, że ustawodawca w sposób jednoznaczny określił, że do I i II grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn zaliczone mogą zostać wyłącznie enumeratywnie wymienione w treści przepisu osoby. I tak, w pierwszej grupie podatkowej ustawodawca umieścił: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, natomiast w drugiej grupie podatkowej umieścił: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Zatem ani w pierwszej ani w drugiej grupie podatkowej ustawodawca nie umieścił małżonka rodzeństwa wstępnego (np. żony brata dziadka). Tym samym, wskazać należy, że Anna nie może zostać zaliczona do najniższej grupy podatkowej (tj. I grupy), gdyż jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Anna jest spadkobierczynią po zmarłej cioci - żonie brata dziadka, która zaliczona została do trzeciej grupy podatkowej. A zatem, nabycie przez Annę Nowak spadku po zmarłej cioci (żonie brata dziadka) podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn dla osób zaliczonych do III grupy podatkowej.

 

 

W myśl art. 9 ust. 1 opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  1. 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  2. 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  3. 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
     

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie (art. 9 ust. 2). Zgodnie z art. 14 ust. 1 omawianej ustawy, wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.Podstawa prawna:
Art. 1, art. 9, art. 14 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.).
 

Data: 25.03.2018 12:59
Autor/źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów, Kazusy
Słowa kluczowe: prawo podatkowe, podatek od spadków i darowizn, grupa podatkowa, spadek, testament, otwarcie spadku, ustawa o podatku od spadków i darowizn
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.