Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus: Separacja a rozwód

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejszy kazus poświęciliśmy zagadnieniu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Kazus: Separacja a rozwód

Adam i Magda zawarli związek małżeński 12 marca 2000 roku. Pożycie małżeńskie układało się harmonijnie do końca 2012 roku. W styczniu 2013 roku Adam dostał awans, co spowodowało że coraz więcej czasu poświęcał pracy, coraz później wracał do domu i zaniedbywał rodzinę. Małżonkowie oddalili się od siebie, czego główną przyczyną były późne powroty do domu i częste wyjazdy służbowe Adama. Małżonkowie mają córkę – 10 letnią Karolinę. 9 listopada 2016 roku Magda wniosła do Sądu Okręgowego pozew o rozwód, uzasadniając swe żądanie tym, że między małżonkami doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego. W odpowiedzi na pozew Adam oświadczył, że rozwód nie jest zasadny, gdyż o ile rozkład pożycia nastąpił, to nie ma on charakteru trwałego, dlatego też wnosi on o orzeczenie separacji, gdyż instytucja ta – jako środek pomocy – pozwoli powrócić małżonkom do wspólnego pożycia, a ponadto w zaistniałej sytuacji stanowić będzie realizację zasady trwałości małżeństwa.

 

Pytania:

  1. Kiedy sąd może orzec rozwód?
  2. Kiedy sąd orzeka separację?
  3. Co w sytuacji, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia rozwodu a drugi orzeczenia separacji?

 

Rozwiązanie

 

Ad. 1.

 

Przesłanki rozwodu określone zostały w art. 56 § 1 – 3 KRO.

 

Sąd orzeka rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, na żądanie każdego z małżonków. Wspólne pożycie w rozumieniu art. 23 KRO polega na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków, stanowiącej cel małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych zadań. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego przejawia się w ustaniu trzech więzi: psychicznej, fizycznej i gospodarczej. Z kolei trwałość rozkładu oznacza, że w świetle zasad doświadczenia życiowego brak jest przesłanek by sądzić, że małżonkowie do wspólnego pożycia powrócą.

 

Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

 

Ad. 2

 

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jeśli między małżonkami orzeczono separację oznacza to, iż nastąpił rozkład pożycia tzn. ustały więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze.
Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

 

Ad. 3

 

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. W razie istnienia przesłanek do orzeczenia rozwodu, bez znaczenia są motywy, którymi ostatecznie kieruje się powód występując z powództwem o rozwód (zob. wyrok  z dnia SN 17 grudnia 2002 r., sygn. akt III CKU 47/98).

 

Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

 

Podstawa prawna: Art. 56, art. 61(1), art. 61(2) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2015.2082).

Data: 28.12.2016 08:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Kazusy
Słowa kluczowe: rozwód, separacja, rozkład pożycia małżeńskiego, prawo rodzinne
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.