Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo rodzinne i opiekuńcze: Obowiązek alimentacyjny a zasady współżycia społecznego

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Paweł Kowalski ma 19 letniego syna z pierwszego małżeństwa - Piotra, który jest studentem studiów stacjonarnych, w związku z czym jego możliwości zarobkowe są ograniczone, a wynagrodzenie otrzymywane z pracy dorywczej (około 300 złotych miesięcznie) nie pozwala mu utrzymać się samodzielnie w mieście, w którym studiuje (Piotr studiuje w miejscowości oddalonej od domu rodzinnego o 100 km). Relacje Pawła z synem nie układają się najlepiej. Piotr jest wobec Pawła wulgarny, znieważa go i obraża, co uzasadnia żalem do ojca za to, że ten odszedł do innej kobiety. 24 października 2016 roku Piotr wniósł do sądu powództwo o zasądzenia od Pawła na jego rzecz alimentów w wysokości 2 000 złotych miesięcznie (kwota ta odpowiada zobowiązaniom finansowym Piotra z tytułu opłaty za wynajęcie pokoju, kosztów wyżywienia i pomocy naukowych).

Prawo rodzinne i opiekuńcze: Obowiązek alimentacyjny a zasady współżycia społecznego

Pytania:
Jaka jest istota obowiązku alimentacyjnego?
Czy zachowanie Piotra uzasadnia oddalenie jego żądania z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego?

 

Rozwiązanie

 

Treść obowiązku alimentacyjnego wyznacza norma art. 128 KRO, zgodnie z którą obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W myśl art. 133 § 1 i 3 KRO rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą jednak uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Natomiast w myśl art. 135 § 1 KRO zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

W niniejszym stanie faktycznym uzasadnione jest twierdzenie, że powód (Piotr) nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać i wymaga wsparcia finansowego ze strony pozwanego (Pawła). Również wysokość żądanego świadczenia wydaje się być uzasadniona i znajduje pokrycie w zakresie tzw. usprawiedliwionych potrzeb.

 

Zgodnie z treścią art. 144(1) KRO zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Należy przy tym wspomnieć, że rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego zachowanie uprawnionego do alimentów może uzasadniać jedynie ich obniżenie - częściowe uchylenie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wulgarne i agresywne zachowanie stanowi zachowanie rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Niemniej zachowanie Piotra nie może stanowić podstawy oddalenia powództwa o zasądzenie alimentów, gdyż rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego zachowanie powoda może uzasadniać jedynie ich obniżenie (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. akt VI RCa 250/14).

 

Podstawa prawna:
Art. 128, art. 133, art. 135 , art. 144(1) ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j. Dz.U.2015.2082).

Data: 21.11.2016 06:34
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Kazusy
Słowa kluczowe: obowiązek alimentacyjny, zasady współżycia społecznego, prawo rodzinne i opiekuńcze, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kazus
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.