Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Rozwód a separacja

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Patryk i Beata są małżeństwem od 25 lat. Mają dwójkę dorosłych już dzieci: Weronikę (lat 23) i Adama (lat 25). Beata jest nauczycielką. 5 lat temu Patryk nawiązał romans z sąsiadką Sandrą. Gdy okazało się, że Sandra jest w ciąży, Patryk postanowił rozwieść się z żoną i ożenić z Sandrą. Poinformował o tym Beatę, po czym wyprowadził się z domu. Powództwo o rozwód wniósł do Sądu Okręgowego dopiero rok po tym zdarzeniu. Beata poinformowała Patryka, że choć bardzo ją skrzywdził, to jednak wierzy, że ich małżeństwo można jeszcze uratować. Postanowiła wnieść do sądu powództwo o separację.

Rozwód a separacja

Jakie rozstrzygnięcie powinien wydać Sąd Okręgowy?

 

Rozwiązanie

 

Zgodnie z normą art. 61(2) § 1 i 2 KRO, jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

 

Przesłanki orzeczenia rozwodu uregulowano w art. 56 § 1 – 3 KRO. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

 

Przesłanki orzeczenia separacji reguluje norma art. 611 § 1 i 2 KRO. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

W świetle przedstawionego w kazusie stanu faktycznego należy opowiedzieć się za stanowiskiem, że Sąd Okręgowy rozpoznający sprawę powinien orzec rozwód.  Nie zachodzą bowiem żadne przesłanki negatywne. Wprawdzie można przyjąć, że za wyłącznie winnego rozpadu pożycia będzie uznany Patryk, jednak z przytoczonym stanie faktycznym odmowa zgody na rozwód małżonka niewinnego (zony Beaty) może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Nie wydaje się, by rozwód wiązał się z rażącą krzywdą (pokrzywdzeniem) współmałżonka (strony od roku nie żyją razem, Beata nie zgłasza żadnych potrzeb natury osobistej czy bytowej). Co istotne w powołanym stanie faktycznym, Patryk jest ojcem dziecka Sandry. W tym miejscu warto przywołać – wciąż aktualne - orzeczenie SN, w świetle którego, gdy ze związku faktycznego, w jaki wszedł wyłącznie winny małżonek, urodziło się dziecko, to dobro tego dziecka przemawia za rozwodem. Dobro tego dziecka wymaga bowiem, by dziecko wychowywało się w trwale istniejącej rodzinie (zob. orzeczenie SN z dnia 8 grudnia 1953 r. , sygn. akt II C 1333/53).

 

Podstawa prawna:
Art. 56, art. 61(1), art. 61(2) ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2015.2082). 

Data: 09.11.2016 10:23
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Kazusy
Słowa kluczowe: kazus, rozwód, separacja, orzeczenie separacji, orzeczenie rozwodu, małżeństwo
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.