Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus z prawa cywilnego: umowa sprzedaży i gwarancja

3.9/5 z 11 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejszy kazus dotyczy prawa cywilnego. Porusza on kwestię odnoszące się do umowy sprzedaży oraz gwarancji, które zostały uregulowane w kodeksie cywilnym. Spróbuj czy jesteś w stanie poradzić sobie z poniższym zadaniem.

Kazus z prawa cywilnego: umowa sprzedaży i gwarancja

Stan faktyczny

 

Spółka ABC nie otrzymała zapłaty kwot wynikających z dwóch faktur VAT (wskazanych w treści wezwania do zapłaty) z tytułu zapłaty za zakupiony u Spółki sprzęt. W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, Spółka otrzymała od kontrahenta pismo z dnia 21.09.2015 wskazujące że kontrahent wstrzymuje się z zapłatą sprzętu z takiego powodu, iż Spółka nie wykonała naprawy serwisowej innego sprzętu zakupionego przez tego samego kontrahenta u Spółki.

 

Należy wziąć pod uwagę fakt, że Spółka wyraża wolę dokonania naprawy gwarancyjnej natomiast żąda przesłania sprzętu do swojej siedziby, kontrahent z kolei upiera się aby naprawa miała miejsce w jego zakładzie. Spółka natomiast naprawę może wykonać jedynie na miejscu, w swojej siedzibie.

Zadanie

 

Zredaguj główne tezy odpowiedzi na pismo kontrahenta z podaniem przepisów prawa na których oprzeć można istnienie obowiązku zapłaty za zakupiony u Spółki sprzęt.

 

Przykładowa odpowiedź

 

Konstytutywnym obowiązkiem kupującego w ramach umowy sprzedaży jest odebranie rzeczy oraz zapłata ceny (art. 535 kc). Nie należy mieszać lub łączyć roszczeń oraz obowiązków z umowy sprzedaży wraz z uprawnieniami oraz obowiązkami stron w ramach instytucji gwarancji przy sprzedaży (art. 577 - 581 kc). Podstawą realizacji uprawnień z tytułu gwarancji (w tym przypadku naprawy rzeczy), jest treść oświadczenia gwarancyjnego zawartego w dokumencie gwarancyjnym. Wystąpienie z roszczeniem z tytułu realizacji uprawnienia wynikającego z gwarancji nie może wpływać na wykonywanie obowiązków stron z tytułu umowy sprzedaży. Trzeba mieć na względzie niezależność, tych dwóch stosunków prawnych. Są to osobne instytucje, funkcjonujące w obrocie prawnym w ramach różnych źródeł stosunku zobowiązaniowego. Ponadto umowa sprzedaży co do której, kupujący nie uiścił zapłaty dotyczy innego sprzętu niż ten, który uległ uszkodzeniu.

 

Rekapitulując, kontrahent spółki ABC jest zobowiązany do zapłaty kwot wynikających z dwóch faktur VAT z tytułu zapłaty za zakupiony u Spółki sprzęt.

 

Co do realizacji roszczeń kontrahenta spółki z tytułu gwarancji, które zostały częściowo uznane przez Spółkę, przepisy art. 580 kodeku cywilnego jednoznacznie stanowią, że uprawniony z tytułu gwarancji powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, że wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Biorąc pod uwagę stan prawny i faktyczny, naprawa zostanie dokonana w siedzibie spółki, a spółka, jako gwarant poniesie koszt dostarczenia rzeczy do siedziby.

 

Podstawa prawna: art. 535, 577-581 – kodeks cywilny

Data: 09.11.2015 13:10
Autor/źródło: Kuc Marek
Kategoria: Prawo, Kazusy
Słowa kluczowe: prawo cywilne, kodek cywilny, umowa sprzedaży, gwarancja
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.