Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazusy z prawa handlowego

5/5 z 8 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dziś zostaną przedstawione dwa krótkie kazusy z prawa handlowego, których rozwiązywanie jest rozrywką w sam raz na piątkowy wieczór w gronie znajomych :-) Dotykają one bezpośrednio problematyki spółek funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spróbuj czy będziesz w stanie rozwiązać poniższe kazusy, na które odpowiedzi nie są tak oczywiste jak wydają się na pierwszy rzut oka...

Kazusy z prawa handlowego

Treść Kazusów

 

  1. Członek Rady Nadzorczej Spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych kupił akcje spółki, w której pełni wyżej wymienioną funkcję o wartości poniżej 5000 euro. Czy, a jeżeli tak to jakie ciążą na nim obowiązki?
  2. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych opublikowała raport bieżący (komunikat giełdowy), o zawarciu umowy o wartości poniżej 10% kapitału własnego o godzinie 13.45. Czy z tego tytułu zagrożona jest sankcjami?

 

Odpowiedź na kazus nr 1

 

Problematyka dotycząca tego pytania została uregulowana w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. Członek rady nadzorczej będzie zobowiązany do przekazania Komisji oraz emitentowi (spółce) informacji o nabyciu akcji.

 

Ponadto zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie emitent, jest obowiązany do niezwłocznego udostępnienia informacji otrzymanych w tym przypadku od członka zarządu równocześnie spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe tego emitenta, oraz do publicznej wiadomości, trybie określonym w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

 

Trzeba także pamiętać, że jeżeli suma wartości dokonanych transakcji, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym kwoty 5000 euro, przekazanie informacji do komisji powinno być dokonane najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte (§ 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych).

 

Odpowiedź na kazus nr 2

 

Spółka nie jest zagrożona sankcjami z tego tytułu. Obowiązkowi informacji podlega fakt zawarcia umowy o wartości przekraczającej 10 % kapitału własnego. Podstawa prawna tejże odpowiedzi znajduje się w § 5 ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 pkt. 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data: 30.10.2015 15:32
Autor/źródło: Kuc Marek
Kategoria: Prawo, Kazusy
Słowa kluczowe: kazus, prawo handlowe, spółka giełdowa, papiery wartościowe
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.