Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus studenta: Prawo rodzinne - zasady sporządzania aktu urodzenia

5/5 z 20 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Podstawowym aktem prawnym, zawierającym regulacje odnoszące się do prawa rodzinnego, jest ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Należy jednak pamiętać, że sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób, regulują przepisy ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego. W związku z czym, na przykładzie dzisiejszego kazusu, omówimy zasady sporządzania aktu urodzenia.

Kazus studenta: Prawo rodzinne - zasady sporządzania aktu urodzenia

Treść kazusu

 

Anna i Jan Kowalscy są małżeństwem od 8 lat i oczekują narodzin ich pierwszego dziecka. W dniu 2 grudnia 2014 roku w Szpitalu Miejskim w Konstancinie na świat przychodzi ich córka – Marysia.

 

Pytania:

 • Jaki jest ustawowy termin na zgłoszenie urodzenia dziecka żywego?
 • Kto jest zobowiązany do zgłoszenia urodzenia dziecka?
 • Co powinno się znaleźć w pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka?
 • Jakie dane wpisuje się do aktu urodzenia?
 • Kiedy osoba zgłaszająca urodzenie dziecka musi przedstawić odpis skrócony aktu małżeństwa?

 

Rozwiązanie kazusu

 

Jak wynika z normy art., 38 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, urodzenie dziecka żywego należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

 • ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie;
 • lekarz albo położna.

 

Natomiast w przypadku, gdy urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

 

Jak wskazano w art. 40 ust 1 i 3 p.a.s.c., akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka powinno w szczególności zawierać:

 • imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania matki dziecka;
 • imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania ojca dziecka;
 • dane dotyczące wykształcenia rodziców dziecka;
 • dane dotyczące źródła utrzymania rodziców dziecka;
 • datę urodzenia dziecka;
 • określenie miejscowości urodzenia dziecka;
 • określenie płci, ciężaru i długości dziecka;
 • charakterystykę porodu.

 

Przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wskazują precyzyjnie, jakie dane podlegają wpisaniu do aktu urodzenia. Zgodnie z normą art. 40 ust. 2 p.a.s.c., do aktu urodzenia wpisuje się:

 • nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka;
 • miejsce i datę urodzenia dziecka;
 • nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka;
 • nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego;
 • dane dotyczące zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli sporządzenie aktu następuje na podstawie zgłoszenia dokonanego przez lekarza albo położną.

 

Co do zasady, osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim, przedstawia odpis skrócony aktu małżeństwa. Obowiązek ten nie dotyczy jednak zakładu opieki zdrowotnej. Ponadto osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, nie przedstawia odpisu skróconego aktu małżeństwa rodziców dziecka, jeżeli akt ten został sporządzony w tym samym urzędzie stanu cywilnego. (art. 41 p.a.s.c.)

 

Podstawa prawna:
Art. 38, art. 39, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2011.212.1264).

Data: 04.12.2014 10:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Studia, Kazusy
Słowa kluczowe: kazus, akt urodzenia, sporządzenie aktu urodzenia, urząd stanu cywilnego, termin na zgłoszenie urodzenia dziecka
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.