Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Ważne wytyczne dla zdających egzamin notarialny

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Trwająca epidemia koronawirusa wprowadziła zmiany w zasadach przeprowadzania tegorocznego notarialnego egzaminu zawodowego.

Ważne wytyczne dla zdających egzamin notarialny

Kto może przebywać na sali egzaminacyjnej?

 

Podczas egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie:

 • zdający,
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz osoby zapewniające obsługę informatyczną/administracyjną,
 • inne osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

Organizacja egzaminu notarialnego w 2020 roku

 

Egzamin może być przeprowadzany pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami Komisji Egzaminacyjnej. Nie wprowadzono ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

 

Stoliki dla zdających oraz komisji egzaminacyjnej w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi i członkami komisji zachowany był co najmniej1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

 

Również stanowiska z systemem informacji prawnej będą zaaranżowane  w taki sposób, aby zapewnić co najmniej1,5-metrowy odstęp pomiędzy tymi stanowiskami, pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami Komisji Egzaminacyjnej/osobami zapewniającymi obsługę informatyczną. Jeżeli nie będzie to możliwe, nastąpi oddzielenie poszczególnych stanowisk egzaminacyjnych przegrodami wykonanymi np. z płyt wiórowych albo z pleksi.
 

Rejestracja uczestników egzaminu

 

Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego długopisu. Podczas rejestracji zdający okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej.

 

Co istotne, zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5m od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk, która poprzedza pozostałe czynności przygotowawcze (np. losowanie numeru stolika, losowanie koperty z numerem kodu, itp). Losowanie przez zdających kopert z numerem kodu oraz numeru stolika odbywa się w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami/kartkami aniżeli wylosowana.
 

 


 

 

Uwaga! Losowania numeru stolika dokonuje się tylko jednorazowo - w pierwszym dniu egzaminu. W pozostałych dniach egzaminu zdający zajmuje to samo miejsce.
 


Wytyczne dla osób zdających egzamin notarialny w 2020 roku

 

GIS przedstawił także szereg wytycznych  dotyczących  osób przystępujących do tegorocznego egzaminu zawodowego:

 • na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających –matek karmiących dziecko piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia
 • i odebrania dziecka po karmieniu).
 • zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w tym telefonów komórkowych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.
 • na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.
 • obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.


 

 

Co również ważne, organizator nie zapewnia wody pitnej, ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski. Podczas egzaminu nie będą także zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.

 

Źródło:

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnegodotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu notarialnego w 2020 r., Warszawa, 31 lipca 2020 r. 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.