Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin notarialny 2020

0/5 z 0 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Egzamin notarialny coraz bliżej. Zgodnie z decyzją resortu sprawiedliwości, odbędzie się on w dniach 2 – 4 września.

Egzamin notarialny 2020

Kto może przystąpić do egzaminu notarialnego?

 

Termin egzaminu notarialnego wyznaczono dla:

 • osób, które odbyły aplikację notarialną i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu;
 •   osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych,
 •   osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym lub Trybunale Konstytucyjnym i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 •   osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej,
 •   osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 •  osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 •   osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 •   osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy,
 •   osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 •   osób, które nie złożyły wniosku o powołanie na notariusza w terminie określonym w art. 14a ustawy – Prawo o notariacie,
 •    osób, o których mowa w art. 16a § 2  i art. 76 § 4b ustawy – Prawo o notariacie


Termin egzaminu notarialnego w 2020 roku

 

Tegoroczny termin egzaminu notarialnego wyznaczono na dzień 2 września 2020 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z pierwszej części egzaminu polegające na opracowaniu pierwszego projektu aktu notarialnego), na dzień 3 września 2020 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z drugiej części egzaminu polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego) oraz na dzień 4 września 2020 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z trzeciej części egzaminu polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny).

 

Komisje egzaminacyjne

 

Egzamin zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach izb notarialnych w:

 • Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Gdańsku i w Białymstoku;
 • Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Katowicach;
 • Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Krakowie i w Rzeszowie;
 • Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi i w Szczecinie;
 • Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Warszawie i w Lublinie;
 • Wrocławiu, Pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej we Wrocławiu.


 

 

 

 

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu

 

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2020 r. - przez osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy - Prawo o notariacie oraz w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r. - przez osoby, które odbyły aplikację notarialną.

 

Opłata za egzamin notarialny

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 2 080,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt złotych).

 

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin notarialny w 2020 r.”.

 

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.