Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin wstępny 2019: Jak dostać się na aplikację notarialną?

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zawód notariusza to dla wielu młodych adeptów prawa cel, który powzięli będąc jeszcze na studiach. Już niebawem będą oni mogli przystąpić do egzaminów wstępnych, dzięki którym staną się aplikantami i zrealizują swoje zamierzenie. Z myślą o nich przygotowaliśmy dzisiejszy poradnik, z którego dowiedzą się, co muszą umieć, by dostać się na wymarzoną aplikację.

Egzamin wstępny 2019: Jak dostać się na aplikację notarialną?

Zakres materiału na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2019 roku

 

Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podał do publicznej wiadomości, ustalony przez zespół i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości, wykaz tytułów aktów prawnych,  z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2019 r. Wykaz ten obejmuje:

 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 10. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 11. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 12. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 13. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 14. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 15. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 16. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 17. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 18. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 19. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 20. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 21. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 22. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 23. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 24. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 25. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 26. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 27. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 28. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 29. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 30. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 31. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 32. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 33. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 34. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 35. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 36. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 37. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 38. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 39. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 40. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 41. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 42. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 43. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego,
 44. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 45. ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
 46. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
 47. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

 

 

Podstawa prawna:
art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540).

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.