Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sąd Najwyższy podjął decyzję co do ważności wyborów do Parlament Europejskiego

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Sąd Najwyższy podjął decyzję co do ważności wyborów do Parlament Europejskiego

Stwierdzenie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego

 

Kwestię ważności wyborów powierzono gestii Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba ta, w dniu 2 sierpnia 2019 roku, na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów wyborczych oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW podjeła uchwałę w przedmiocie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 roku.

 

Protesty przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego

 

Do Sądu Najwyższego wpłynęło łącznie 59 protestów przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego. W odniesieniu do 8 protestów Sąd Najwyższy wyraził opinię, że są one zasadne – w całości lub w części – lecz stwierdzone naruszenia nie miały wpływu na wynik wyborów. Zarzuty 5 protestów zostały uznane za bezzasadne – bądź z uwagi na ich nieudowodnienie bądź z uwagi na błędną interpretację przepisów Kodeksu wyborczego, dokonaną przez wnoszących owe protesty. Bez dalszego biegu pozostawione zostały 43 protesty (w tym jeden protest co do wyboru określonego posła do Parlamentu Europejskiego), co spowodowane było w szczególności: niedotrzymaniem terminu przewidzianego do wniesienia protestu wyborczego; niedochowaniem koniecznego wymogu formalnego w postaci wniesienia protestu na piśmie; złożeniem protestu przez osobę do tego nieuprawnioną lub dotyczącego sprawy, co do której w Kodeksie wyborczym przewidziano możliwość wniesienia przed dniem głosowania skargi lub odwołania do sądu lub do Państwowej Komisji Wyborczej; niesformułowaniem zarzutów mieszczących się w zakresie podstaw wniesienia protestu (art. 82 § 1 kodeksu wyborczego); nieprzedstawieniem lub niewskazaniem dowodów, na których oparte zostały zarzuty protestu. W stosunku do jednego protestu wydano zarządzenie o jego zwrocie – z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych. Z kolei na skutek cofnięcia jednego protestu wydane zostało postanowienie o umorzeniu postępowania nim wywołanego.

 

 

W jednym przypadku, z uwagi na wniesienie dwóch protestów o tożsamej treści przez ten sam podmiot, sprawa została zakreślona w repertorium NSW.

 

Stwierdzenie ważności wyborów

 

Sąd Najwyższy na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. Rozstrzygnięcie ma formę uchwały podjętej nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów.

 

Przewodniczący PKW oraz Prokurator Generalny wnieśli o stwierdzenie ważności wyborów. Po analizie sprawozdania PKW oraz wydanych opinii dotyczących protestów, w szczególności zaś stwierdzonych w nich uchybień, Sąd Najwyższy uznał, że żadne z tych uchybień, jak również wszystkie one łącznie, nie dają podstaw do kwestionowania ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.
 

Źródło:
Uchwała SN z dnia 2 sierpnia 2019 roku, NSW 60/19, oficjalna strona Sądu Najwyższego.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.