Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka: Obowiązki pracownika

0/5 z 0 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zbliża się sesja, a my publikujemy kolejną szybką powtórkę. Dzisiaj na warsztat bierzemy prawo pracy i zagadnienie obowiązków pracowniczych.

Szybka powtórka: Obowiązki pracownika

Podstawowe obowiązki pracownicze

 

Głównym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Nie mogą być one jednak sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

Ponadto pracownik jest zobowiązany w szczególności:

 • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbać o dobro zakładu pracy,
 • chronić mienie zakładu pracy,
 • zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

 Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

 

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy jest obowiązkiem pracownika tylko gdy zostanie podpisana umowa w tej sprawie. Umowa taka musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

 

Zakaz konkurencji może obowiązywać w trakcie zatrudnienia lub po jego zakończeniu.

 

Pracownik w trakcie trwania zatrudnienia może zobowiązać się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, którego zakres ustalają strony w umowie. Oznacza to zakaz:

 • prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec pracodawcy,
 • zatrudniania w jakiejkolwiek formie u podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody. Jest to także podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

 

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

 

W przypadku gdy pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, może być zawarta umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

 

Na jej podstawie pracownik po ustaniu zatrudnienia nie może:

 • podejmować działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec byłego pracodawcy,
 • zatrudnić się w jakiejkolwiek formie u podmiotu prowadzącego taką działalność.

 

W umowie określa się:

 • okres obowiązywania zakazu konkurencji,
 • wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.


Wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy

 

Odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.  Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach.
 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.)

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.