Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus z prawa podatkowego: Podatek od spadków i darowizn

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsze opracowanie, które przygotowaliśmy specjalnie da Was, dotyczy problematyki podatku od spadków i darowizn. By lepiej przybliżyć Wam tę materię, ma ono formę kazusu. Zobaczcie.

Kazus z prawa podatkowego: Podatek od spadków i darowizn

Stan faktyczny

 

W dniu 2 marca 2016 r. A.P. oraz  W. J. zawarli umowę, na mocy której nabyli na rynku pierwotnym na współwłasność w udziałach wynoszących po 1/2 części każdy z nich lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej, dla którego została założona odrębna księga wieczysta i wyjaśnili, że oboje są stanu wolnego. Cena łączna za lokal mieszkalny wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej została ustalona na kwotę 255.000 zł brutto, to jest po 127.500 zł brutto za każdy z udziałów. Cena za zakup udziałów wynoszących po 1/2 części została przez nich uiszczona w ten sposób, że A.P.  wpłaciła kwotę 57.250 zł.,  W. J. wpłacił kwotę 57.250 zł. z pożyczki jaką zaciągnął prywatnie od A.P. a na pozostałą kwotę kupujący łącznie razem zaciągnęli kredyt w Banku. Na zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zwrotu kredytu, odsetek, prowizji oraz opłat i innych należności przewidzianych i określonych w umowie kredytu ustanowili jako współwłaściciele hipotekę umowną do kwoty 300.000,00 zł na całym lokalu mieszkalnym, która to hipoteka wpisana jest do chwili obecnej.

A.P.  oraz W. J. byli w chwili nabycia i nadal są stanów wolnych, są osobami niespokrewnionymi, nie pozostają ze sobą w związku małżeńskim i są zaliczani do tzw. III grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

W dniu 15 czerwca 2018 r. A.P.  oraz W. J. będący współwłaścicielami przedmiotowego lokalu mieszkalnego w udziałach po 1/2 części dokonali zniesienia współwłasności przedmiotowego lokalu mieszkalnego w taki sposób, że A.P. nabyła cały przedmiotowy lokal mieszkalny wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej na wyłączną własność bez jakichkolwiek spłat i dopłat w zamian za zwolnienie z pożyczki jaką zaciągnął W. J. od A.P.  w wysokości 57.250 zł. i w zamian za zwolnienie z długu z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego – w samym akcie notarialnym obejmującym umowę zniesienia współwłasności A.P. w zamian za takie zniesienie współwłasności zobowiązała się do przejęcia przez Nią i A. M. (ze względu na brak samodzielnej zdolności kredytowej) w całości zaciągniętego pierwotnie przez obie strony kredytu hipotecznego, a dopiero po podpisaniu aktu z 15 czerwca 2018 r. dopełniła tej formalności w Banku, co poświadczyła w kolejnym akcie notarialnym z 8 marca 2019 r. Na dzień zniesienia współwłasności strony określiły wartość lokalu mieszkalnego na 300.000 zł. Na lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem zniesienia współwłasności zatem nadal ciąży hipoteka umowna do kwoty 300.000,00 zł na rzecz Banku.


  Pytanie:

 

Ile wynosi podstawa opodatkowania nabywanej 1/2 części mieszkania wraz z przynależnymi prawami poprzez zniesienie współwłasności?

 

 

 

Odpowiedź

 

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności i powstaje z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności. Podstawę opodatkowania – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Z powyższego wynika więc, że długi i ciężary pomniejszają wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych, ale wyłącznie te, które istnieją w dniu nabycia rzeczy lub prawa majątkowego. Hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe. W świetle powołanych przepisów, w przypadku nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) obciążonej hipoteką, jak w niniejszym stanie faktycznym, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, ustalając podstawę opodatkowania wartość udziału w nieruchomości powinna być pomniejszona o tę część wartości hipoteki, która odpowiada wielkości udziału przypadającego nabywcy, tj. o połowę.

 

Podstawę opodatkowania w sytuacji przedstawionej w kazusie stanowi zatem czysta wartość udziału w nieruchomości (po odliczeniu wartości 1/2 hipoteki). W rezultacie, wysokość zadłużenia hipotecznego przekracza wartość nabytej rzeczy (udziału w rzeczy) czyli podstawa opodatkowania wynosi zero, tj.:


•    wartość 1/2 nabywanej nieruchomości wynosi 150.000 zł,
•    spłacony dług wynosi 57.250 zł,
•    1/2 wartości hipoteki obciążającej nabywaną nieruchomość wynosi 150.000 zł.
 

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 maja 2012 r. sygn. akt II FSK 2158/10 .
 

Podstawa prawna:
art. 1, art. 5, art. 6 art. 7, art. 9, art. 14 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.)
art. 196, art. 210, art. 211, art. 212 , art. 244 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
 

Data: 01.06.2019 19:10
Autor/źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów, Kazusy
Słowa kluczowe: kazus z prawa podatkowego, kodeks cywilny, podatek od spadków i darowizn, podstawa opodatkowania, współwłasność
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.