Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka - terminy z KPK!

4.9/5 z 23 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Egzamin wstępny na aplikacje prawnicze zbliża się wielkimi krokami. Dokładnie 28 września 2013 r. o godz. 11.00 kandydaci na przyszłych radców prawnych, adwokatów, notariuszy i komorników zmierzą się z zestawem 150 pytań pochodzących z różnych aktów prawnych. Wśród nich dominują jednak kodeksy, z których to ułożona jest zdecydowana większość pytań testowych. Dotyczy to także Kodeksu postępowania karnego.

Szybka powtórka - terminy z KPK!

W ramach szybkiej powtórki przed egzaminem wstępnym, warto jeszcze raz spojrzeć jakie terminy występują na gruncie KPK. Część z nich może bowiem pojawić się na tegorocznym teście. Pamiętajmy przy tym, że terminy mogą przybrać różną postać – ustawową, gdy są wprost wyrażone w przepisach (nie mogą one być skracane ani przedłużane) lub sądową, gdy są ustalane przez sąd (np. co do wyznaczenia terminu kolejnej rozprawy). Warto zaznaczyć też, że zgodnie z art. 123 KPK, Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin. Jeżeli termin jest oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach, koniec terminu przypada na ten dzień tygodnia lub miesiąca, który odpowiada początkowi terminu; jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada na ostatni dzień tego miesiąca. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy, czynność można wykonać następnego dnia.Pierwszy termin dotyczy możliwości wniesienia aktu oskarżenia przez pokrzywdzonego w sytuacji, gdy prokurator wyda powtórne postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, gdy nie widzi podstaw do jego wszczęcia. W takiej sytuacji pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Kolejny termin to określenie czasu, w którym oskarżyciel posiłkowy niebiorący udziału w sprawie (ze względu na ustaloną już ograniczoną liczbę takich uczestników) może przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko  w sprawie – ma na to termin 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Kolejnym prawem pokrzywdzonego, który nie wniósł oskarżenia, jest możliwość złożenia aktu oskarżenia lub oświadczenie, że podtrzymuje oskarżenie jako prywatne, w terminie zawitym 14 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia. Pamiętajmy, że jeżeli takiego oświadczenia nie złoży, sąd umarza postępowanie.Terminy wynikające z KPK wiążą także orzekające sądy, i tak – jeżeli ustawa nie wymaga sporządzenia uzasadnienia wraz z wydaniem orzeczenia, w razie zgłoszenia zdania odrębnego, uzasadnienie należy sporządzić z urzędu w terminie 7 dni od wydania orzeczenia, a składający zdanie odrębne dołącza w ciągu następnych 7 dni jego uzasadnienie, obowiązek ten nie dotyczy jednak ławnika.Zgodnie z treścią art. 126 §1 KPK, w każdym przypadku, jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób nie będących stronami.

1 2 dalej
Data: 16.09.2013 08:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: termin KPK, terminy KPK, terminy wynikające z KPK, KPK
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.