Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Przesunięto termin prawniczych egzaminów zawodowych i egzaminu uzupełniającego na aplikację sędziowską
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Jakie korzyści daje nam zrzeczenie się długu?

5/5 z 3 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wierzyciel może w każdej chwili zrezygnować z odzyskania długu, czyli zrzec się swoich roszczeń. Jeśli to zrobi, nie będzie miał już żadnego prawa, aby domagać się od dłużnika jakichkolwiek pieniędzy, ponieważ w świetle prawa dłużnik nie będzie mu po prostu nic winien. Oczywiście, jeśli będzie chciał, może spłacić swój dług, ale będzie to zależało wyłącznie od jego dobrej woli, oficjalnie nie będzie do niczego zobowiązany.

Jakie korzyści daje nam zrzeczenie się długu?

Czym jest zwolnienie z długu (zrzeczenie się długu)?

 

Zrzeczenie się długu zostało uregulowane w artykule 508 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim zwolnienie z długu jest jednym ze sposobów wygaśnięcia łączącego Ciebie (wierzyciela) i dłużnika zobowiązania. Następuje ono po zwolnieniu dłużnika z długu przez wierzyciela oraz przyjęciu (akceptacji) zwolnienia przez dłużnika. Wbrew pozorom aby dokonać tej czynności konieczne jest zawarcie między tymi stronami (wierzycielem i dłużnikiem) umowy. Do tego czasu (do zaakceptowania zwolnienia z długu) zwolnienie z długu jest jedynie ofertą wierzyciela, o której mowa w artykule 66 Kodeksu cywilnego.

 

Kodeks cywilny nie określa w jakiej formie powinna być zawarta umowa dotycząca zrzeczenia się długu. Oznacza to, że wystarczająca w tej kwestii jest dorozumiana zgoda stron. Przejawem zgodnego porozumienia stron w tej sprawie może być na przykład wydanie dłużnikowi pokwitowania czy zniszczenie umowy będącej podstawą długu. Jednak dla bezpieczeństwa obu stron tej umowy (wierzyciela i dłużnika) oraz pewności ich sytuacji prawnej warto by umowa zwalniająca z długu została zawarta w formie pisemnej.

 

„Umowa zwalniająca z długu powinna określać przede wszystkim jej strony, czyli wskazywać kto jest wierzycielem a kto dłużnikiem oraz konkretyzować dług jaki w następstwie jej zawarcia zostaje umorzony. W praktyce w umowie o zwolnienie z długu często wykorzystuje się takie sformułowania jak: „zwalniam” czy „zrzekam się”. Ponadto w treści tej umowy mogą pojawić się dodatkowe postanowienia, np. o umorzeniu części długu czy tylko z odsetek.” - mówi Mateusz Jakóbiak z serwisu vindicat.pl.

 

Przyjęcie przez polskie prawo cywilne takiego sposobu dokonania zwolnienia z długu zostało podyktowane naturą tej gałęzi prawa. W prawie cywilnym obowiązuje zasada, że sytuacja prawna kontrahenta nie może być kształtowana w drodze dokonania czynności prawnej jednostronnej (przez jedną stronę stosunku prawnego, w tym przypadku wierzyciela).

 

Od umowy o zwolnienie z długu trzeba odróżnić umowę na mocy której wierzyciel rezygnuje z dochodzenia przysługującego go względem dłużnika świadczenia. W następstwie zawarcia umowy o takiej treści nie następuje umorzenie długu (dług dalej istnieje), ale wierzyciel „odpuszcza” (przez określony czas lub na trwałe) „walkę” o swoją należność. W konsekwencji, gdy dłużnik „spłaci” swój dług po jej zawarciu (nawet omyłkowo) nie będzie mógł rościć sobie prawa do jego zwrotu jako świadczenia nienależnego.

 

Czym skutkuje zwolnienie z długu?

Wskutek zwolnienia z długu wygasa zobowiązanie łączące Ciebie (wierzyciela) i dłużnika. Zobowiązanie wygasa, choć dłużnik nie uczynił zadość Twojemu (wierzyciela) interesowi w spełnieniu należnego Ci (wierzycielowi) świadczenia, np. nie wykonał na Twoją rzecz określonej pracy, nie zapłacił za dostarczony przez Ciebie towar czy wykonaną usługę. Tym samym po zawarciu takiej umowy dług Twojego dłużnika przestaje istnieć. Zasadniczo skutki te następują z chwilą zawarcia umowy dotyczącej zwolnienia z długu. Jednak w treści tej umowy wierzyciel i dłużnik mogą postanowić, że dług wygasa w określonym terminie (także przeszłym). Ponadto wraz z wygaśnięciem długu wygaśnięciu podlega również jego zabezpieczenie, czyli np. hipoteka, zastaw czy poręczenie.

 

Dlaczego warto umorzyć dług?

 

Na pozór umorzenie z długu nie wiąże się z żadnymi pozytywnymi aspektami dla wierzyciela. Wszak traci on wszelkie uprawnienia do „motywowania” swojego dłużnika do spłaty swojego długu. Co więcej, ten dług przestaje istnieć i mówiąc kolokwialnie nierzetelnemu kontrahentowi się „upiekło”. Jednak trzeba pamiętać o tym, że próba odzyskania pieniędzy od kogoś, kto stoi na skraju niewypłacalności, może zająć wiele lat i pochłonąć dużo pieniędzy. Dlatego, choć może trudno w to uwierzyć, umorzenie długu przynosi czasem więcej korzyści niż ściganie dłużnika. Dług można bowiem doliczyć sobie do kosztów uzyskania przychodów. Doliczany w ten sposób dług obejmuje podstawową kwotę, która nie została zapłacona oraz naliczone odsetki za opóźnienie w płatności.

 

Zamiast więc ścigać dłużnika, tracić czas i pieniądze na koszty postępowania sądowego i komorniczego, warto zastanowić się nad tą opcją.

Warto wiedzieć, że umorzony dług to dla dłużnika przychód, od którego będzie musiał odprowadzić podatek. Przychodem tym będzie jednak tylko należność podstawowa, bez odsetek.

 

Dług - czy ktoś może go przejąć od dłużnika?

Może się zdarzyć, że dług przejmuje od dłużnika inna osoba. W takim przypadku przejęcie długu może nastąpić:

 1. przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika

  • oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron

  • oświadczenie to może być złożone w wybrany przez dłużnika sposób, np. telefonicznie, pisemnie, bezpośrednio do wybranej osoby

  • dłużnik może zgodzić się na przejęcie długu zarówno przed jak i po zawarciu umowy o przystąpieniu osoby trzeciej do długu (w tym drugim przypadku ma ona moc wsteczną, czyli zgoda „działa” w ten sam sposób jakby została wyrażona przed zawarciem umowy o przystąpieniu do długu)

  • wierzyciel lub osoba przystępująca do długu mogą określić termin, w którym dłużnik ma czas na wyrażenie swojej zgody na przejęcie jego długu przez osobę trzecią; po bezskutecznym upływie tego czasu (gdy dłużnik milczał w tej kwestii) przyjmuje się, że odmówił on przejęcia długu

  • w przypadku braku zgody dłużnika umowę dotyczącą przejęcia jego długu uznaje się za niezawartą – dłużnik nie zostaje zwolniony z długu, a osoba trzecia nie „wchodzi” na jego miejsce

 1. przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela

  • oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron

  • oświadczenie jest bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna;

    • niewypłacalność ma miejsce wówczas, gdy przejmujący dług nie wykonuje ciążących na nim zobowiązań z przyczyny braku majątku

    • wiedza wierzyciela na temat wypłacalności podmiotu przejmującego dług jego dłużnika powinna być oceniana w dacie, w której wyrażał on zgodę na przejęcie długu

  • zgoda wierzyciela musi być wyrażona w formie pisemnej (w innym wypadku zgodnie z artykułem 522 zdanie 2 kodeksu cywilnego jest ona nieważna)

  • dłużnik lub osoba przystępująca do długu mogą określić termin, w którym wierzyciel ma czas na wyrażenie swojej zgody na przejęcie jego długu przez osobę trzecią; po bezskutecznym upływie tego czasu (gdy wierzyciel milczał w tej kwestii) przyjmuje się, że odmówił on przejęcia długu

  • gdy wierzyciel nie wyraził swojej zgody na przejęcie długu przez osobę trzecią umowa dotycząca przejęcia długu a zawarta między dłużnikiem i osobą trzecią ulega przekształceniu na zobowiązanie tej osoby, które polega na jej odpowiedzialności względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia (spłaty długu)

  • zgoda wierzyciela może być wyrażona przed i po zawarciu umowy między dłużnikiem a osoba trzecią o przejęciu długu

Umowa o przejęcie długu musi mieć formę pisemną. W jej następstwie osoba trzecia „wstępuje” w rolę dłużnika, ten zaś zostaje zwolniony z długu. W sytuacji wierzyciel może domagać się spłaty długu tylko od osoby, która przejęła dług. Od poprzedniego dłużnika nie może już niczego żądać. Zmiana podmiotu zobowiązanego do spłaty długu w żadnym wypadku nie powoduje jego wygaśnięcia. Po prostu od chwili przejęcia długu osoba go przejmująca ma obowiązek wykonać świadczenie, które wynika z przejętego długu. Przejmujący dług ma takie same prawa i obowiązki jak były dłużnik (dłużnik, którego zajął „miejsce”).

Data: 01.01.2019 10:58
Autor/źródło: Autor zewnętrzny
Kategoria: Prawo, Finanse studenta
Słowa kluczowe: wierzyciel, dług, zobowiązanie, zrzeczenie się długu, prawo cywilne, finanse
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.