Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Stypendium otrzymane ze szkoły nie zawsze jest opodatkowane

5/5 z 10 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wartości pieniężnych nagród za dobre wyniki w nauce podatnik nie wykaże w rocznym zeznaniu podatkowym. Nagrody muszą jednak wynosić mniej niż 3 800 zł. Limitu tego nie muszą przestrzegać stypendyści wspierani stypendium socjalnym czy doktoranci.

Stypendium otrzymane ze szkoły nie zawsze jest opodatkowane

Uzyskane ze szkoły stypendium posiada charakter przysporzenia majątkowego, przez co stanowi przychód podatnika. Nie będzie on jednak opodatkowany, o ile nie przekroczy ustawowego limitu, tj. wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym  kwoty 3 800 zł.


Przepisy podatkowe
zwalniają od podatku dochodowego stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Zwolnienie dotyczy także stypendiów przyznanych przez organizacje pozarządowe na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. Chodzi tu o m.in. o szkoły i uczelnie, a także o każdą inną organizację pozarządową rozumianą jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, i która nie działa w celu osiągnięcia zysku.Nadwyżka już w PIT-cie
Jeśli kwota stypendium przekroczy 3 800 zł, będzie stanowiła przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu. Wypłacające stypendia jednostki organizacyjne uczelni, czy inne placówki naukowe, zobowiązane będą w takim wypadku do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy podatku. Podatek z tytułu otrzymanych stypendiów w części nieobjętej zwolnieniem stypendysta będzie musiał rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.Kiedy zerowe zaliczki w zeznaniu
Jeśli podatnik uzyskiwał stypendia z dwóch różnych szkół, musi ich wartość zsumować. W przypadku, gdy od kwot tych pełniące rolę płatnika szkoły nie pobrały zaliczek na podatek dochodowy, dobrze upewnić się, czy łączna wartość tych dwóch nagród nie przekracza limitu. Jeżeli tak, stypendysta zobowiązany będzie nadwyżkę wykazać w zeznaniu rocznym, a jako kwotę pobranych zaliczek podać będzie musiał zero złotych.

1 2 dalej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.