Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Pojęcie utworu, jako przedmiotu prawa autorskiego, stanowi przedmiot pytania 155, które obowiązuje na tegorocznym kolokwium ustnym z prawa gospodarczego na II roku aplikacji radcowskiej.

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Definicja utworu

 

Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Tak zdefiniowany utwór stanowi przedmiot prawa autorskiego. Z powyższego wynika, że jedynie przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze mogą być uznane za dzieła i podlegają ochronie tego prawa. Chodzi zatem o kreacyjny, subiektywnie nowy, oryginalny wytwór intelektu, wywołany niepowtarzalną osobowością twórcy, który - wykonany przez kogoś innego - wyglądałby inaczej (zob. wyrok SA w Lublinie z dnia 12 września 2016 r., sygn. akt I ACa 942/15).

 

Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.


Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

 

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3.  fotograficzne;
 4.  lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8.  sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

 

Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia.

 

Nie są natomiast objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

 

Ochronie prawa autorskiego nie podlegają także działania o charakterze odtwórczym, polegające na wykonywaniu czynności wymagających określonej wiedzy oraz zdolności do jej przekazania (zob. wyrok SA w Rzeszowie z dnia  28 września 2016 r., sygn. akt III AUa 329/16). Analizując orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego można wskazać przykłady, co nie jest objęte ochroną prawa autorskiego.
Za utwór w rozumieniu prawa autorskiego  nie mogą być uznane zdjęcia dokumentów (świadectw, licencji, dyplomów), mapy, tablicy pamiątkowej, karykatury, medalu, cykl zajęć plastyczno-ceramicznych, transmisja wydarzenia sportowego  (wyrok SA w Lublinie z dnia 12 września 2016 r., sygn. akt I ACa 942/15; wyrok SA w Białymstoku z dnia 19 lutego 2016 r., sygn. akt I ACa 955/15; wyrok SA w Szczecinie z dnia  10 września 2015 r., sygn. akt III AUa 913/14; wyrok SA w Warszawie z dnia  9 kwietnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2711/14).

 

Moment, w którym utwór staje się przedmiotem prawa autorskiego

 

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną.

 

 

Wytwory wyłączone spod ochrony prawnoautorskiej

 

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

 1. akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
 2.  urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
 3.  opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
 4. proste informacje prasowe.

 

Podstawa prawna:
Art. 1, art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880).
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.