Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Podstawowe elementy umowy autorskiej

4.7/5 z 23 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Umowa prawno – autorska należy do umów o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie której następuje przeniesienie prawa do konkretnego utworu w rozumieniu Prawa autorskiego. Tak naprawdę polski system prawny przewiduje istnienie dwóch rodzajów praw autorskich – osobistych oraz majątkowych. Warto w tym miejscu podkreślić, że przedmiotem powyższej umowy może być włącznie to drugie prawo.

Podstawowe elementy umowy autorskiej

Szczegółowa kwestia dotycząca możliwości przeniesienia autorskich praw majątkowych znajduje się w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z treścią art. 41 powyższego aktu prawnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

  • autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;
  • nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.

 

 

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione – np. publiczne korzystanie z utworu (o charakterze odpłatnym lub darmowym), sprzedaż części lub całości utworu. Ważne, że umowa może dotyczyć tylko tych pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej.

 

Pamiętajmy jednocześnie, że nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Twórca utworu wykorzystanego lub włączonego do utworu audiowizualnego oraz utworu wchodzącego w skład utworu zbiorowego, po powstaniu nowych sposobów eksploatacji utworów, nie może bez ważnego powodu odmówić udzielenia zezwolenia na korzystanie z tego utworu w ramach utworu audiowizualnego lub utworu zbiorowego na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy.

 

Jak podkreśla Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r. (sygn. akt IV CSK 274/10), unormowanie w prawie autorskim umów mających za przedmiot prawa autorskie nie eliminuje stosowania przepisów kodeksu cywilnego, w tym jego części szczególnej. Nie jest więc wykluczone zawieranie umów innych, aniżeli przewidziane w prawie autorskim umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych albo umowy o korzystanie z utworu (licencyjne), przy uwzględnieniu specyfiki praw autorskich. Nie ma też więc podstaw do wyłączenia - z zasady - dopuszczalności ustanowienia dzierżawy na prawach autorskich, oczywiście przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 709 Kodeksu cywilnego. Dzierżawa musiałaby obejmować przynajmniej jedno pole eksploatacji i związaną z nim możliwość uzyskiwania pożytków, na przykład dawać dzierżawcy prawo odpłatnego wystawiania utworu.

 

1 2 dalej
Data: 14.05.2014 08:08
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: autor, przeniesienie praw autorskich, prawo autorskie, umowa o przeniesienie praw autorskich
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.