Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus: Zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej

0/5 z 0 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Celem umowy majątkowej małżeńskiej jest ustanowienie ustroju majątkowego kształtującego stosunki majątkowe między małżonkami w sposób odmienny od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej.

Kazus: Zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej

Stan faktyczny:

 

Iwona i Mariusz zawarli związek małżeński 12 czerwca 2012 roku. Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstał ustawowy ustrój majątkowy (wspólność majątkowa). 27 czerwca 2017 roku małżonkowie zawarli w formie aktu notarialnego umowę majątkową, na mocy której między małżonkami powstał ustrój rozdzielności majątkowej. W umowie zawarto postanowienie,  w świetle którego rozdzielność majątkowa powstaje z dniem wcześniejszym niż dzień zawarcia umowy, to jest od dnia zawarcia małżeństwa, z uwagi na istnienie ważnego powodu, jakim jest brak porozumienia w kwestii gospodarowania przez małżonków składnikami majątku wspólnego, co narusza w sposób istotny dobro założonej przez nich rodziny.

  1. Kiedy możliwe jest zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej?
  2. Czy możliwe jest ustanowienie w drodze małżeńskiej umowy majątkowej ustroju rozdzielności majątkowej z datą wsteczną?
  3. Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze umowy wymaga dla wskazania istnienia ważnego powodu?

 

Rozwiązanie

 

Ad. 1

 

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków (zob. art. 31 § 1 KRO).

 

Małżonkowie mogą jednak modyfikować łączący ich ustrój majątkowy, w granicach określonych ustawą. Zgodnie z normą art. 47 § 1 małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego (umowa majątkowa) wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Małżeńską umowę majątkową można zatem zawrzeć zarówno w trakcie trwania małżeństwa jak i przed jego zawarciem

 

Ad. 2

 

Nie jest dopuszczalne ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze umowy majątkowej z datą wsteczną. Jeżeli małżonkowie zdecydowali się na umowne ustanowienie rozdzielności majątkowej,  wspólność majątkowa ustaje z chwilą zawarcia umowy, ewentualnie w terminie późniejszym, określonym w umowie. Umowa nigdy nie znosi wspólności majątkowej z datą wsteczną.

 

Dopuszczalne jest ustanowienia rozdzielności majątkowej z mocą wsteczna w drodze orzeczenia sądu. Jak wskazuje norma art. 52 § 1 – 2, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

 

 

Ad. 3

 

Zniesienie wspólności ustawowej w drodze umowy majątkowej jest uprawnieniem małżonków, przyznanym normą art. 47 § 1 KRO. Zniesienie wspólności ustawowej w drodze umowy majątkowej między małżonkami nie wymaga zatem wskazywania ważnych powodów.

 

Kodeks rodziny  i opiekuńczy określa również dopuszczalność zmian lub rozwiązania zawartej umowy majątkowej. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona lub rozwiązana, jeżeli taka jest wola małżonków. Jednak w razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

 

Podstawa prawna:
Art. 47, art. 51, art. 52 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.  - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 682).
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.