Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy termin egzaminu radcowskiego i adwokackiego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka - Kontakty z dzieckiem

5/5 z 7 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsza szybka powtórka porusza zagadnienie z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące kontaktów z dzieckiem. Poruszona kwestia została uregulowana w art. 113-113[6] kro.

Szybka powtórka - Kontakty z dzieckiem

Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów

 

Zgodnie z art. 113 kro, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, niezależnie od władzy rodzicielskiej. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

 

Ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem

 

W świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W przypadku braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Wskazaną regułę, stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem

 

Sąd opiekuńczy posiada uprawnienie do ograniczenia utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem, jeśli wymaga tego dobro dziecka. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

  • zakazać spotykania się z dzieckiem;
  • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  • zakazać porozumiewania się na odległość.

 

Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem

 

Sąd zakaże utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem, jeśli dalsze ich trwanie poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza.

 

Zobowiązanie rodziców do określonego postępowania

 

Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinnie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. Ponadto sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeśli wymaga tego dobro dziecka.


Odpowiednie stosowanie


Przepisy dotyczące kontaktów z dzieckiem stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

 

Podstawa prawna:

art. 113-113[6] - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59)

Data: 13.10.2015 09:51
Autor/źródło: Kuc Marek
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: szybka powtórka, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kontakt z dzieckiem, zobowiązanie rodziców
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.