Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

2 ważne informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej

5/5 z 18 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje szereg różnych stosunków pomiędzy małżonkami, także tych dotyczących sfery majątkowej. Dziś powtórzymy sobie najważniejsze informacje z zakresu ustawowej wspólności majątkowej – podstawowego ustroju pojawiającego się w polskich małżeństwach.

2 ważne informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej

1 wspólność – 3 majątki

 

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wspólność ustawowa powstaje z mocy samego prawa wraz z momentem zawarcia małżeństwa, oczywiście o ile wcześniej małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej. Taki stan rzeczy rodzi pewne konsekwencje prawne, które należałoby wyjaśnić. Po pierwsze, wspólność taka oznacza, że istnieje system, który reguluje stosunki między małżonkami ze względu na ich uprawnienia do poszczególnych praw majątkowych. W systemie ustawowej wspólności majątkowej mogą istnieć aż trzy majątki:

  1. Majątek wspólny.
  2. Majątek osobisty męża.
  3. Majątek osobisty żony.

 

 

Co wchodzi do majątku wspólnego?

 

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzić będą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej (tj. co do zasady w czasie trwania małżeństwa, chyba że małżonkowie zawrą odpowiednią umowę majątkową). Art. 31 § 2 KRiO przykładowo wylicza przedmioty majątkowe, które będą wchodziły do majątku wspólnego, będą nimi:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Przykładowo zatem jeżeli jakakolwiek nieruchomość zostałaby odpłatnie nabyta w czasie trwania małżeństwa, nawet przez jednego małżonka, to i tak wchodziłaby ona do ich majątku wspólnego- oczywiście dokonanie takiej czynności prawnej wymagałoby to uzyskania zgody drugiego małżonka. Kryterium zaliczenia konkretnego prawa do majątku wspólnego jest zatem nabycie tego prawa choćby przez jednego z małżonków w czasie trwania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Wejście do majątku wspólnego następuje z mocy prawa i nie zależy od woli, a nawet świadomości, małżonka nabywającego określony składnik majątkowy.

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2012 r. (sygn. akt II CSK 363/11), o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego lub majątku osobistego (odrębnego) małżonków nie decydują złożone przez nich oświadczenia, że nabywany przedmiot wchodzi w skład określonej masy majątkowej, gdyż samo takie oświadczenie - w razie pozostawania małżonków w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej - nie może stanowczo wyłączać skutków wynikających z przepisów art. 31-34 KRiO. Przynależności konkretnego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego albo osobistego nie może zatem przesądzać ocena przez sąd przesłanek sposobu wyrażania woli osoby dokonującej czynności prawnej, ani przesłanek tłumaczenia oświadczeń woli oraz badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy. Przedmiotem majątkowym nabytym w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej może być również posiadanie nieruchomości. Jak dalej SN słusznie zauważa, pojęcie "majątku wspólnego" jest nierozerwalnie związane z istnieniem zarówno węzła wspólności majątkowej o charakterze łącznym - gdy trwa wspólność ustawowa, jak również ułamkowym - od chwili ustania wspólności ustawowej i przekształcenia jej we wspólność ułamkową. Pojęciem "majątku wspólnego" można posługiwać się tylko do czasu zniesienia wspólności ułamkowej orzeczeniem sądu bądź umową zawartą między małżonkami. Dopiero z chwilą dokonania umownego bądź sądowego podziału majątku wspólnego, tj. zniesienia stosunku współwłasności, przestaje istnieć majątek wspólny obejmujący przedmioty nabyte przez małżonków od chwili powstania do chwili ustania wspólności ustawowej.

 

Podstawa prawna:
[art. 31 - 34 k.r.o. (Dz.U. z 2012 r. Nr 788 j.t.)]

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.