Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy termin egzaminu radcowskiego i adwokackiego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus studenta: Prawo rodzinne i opiekuńcze - osobista styczność z dzieckiem a władza rodzicielska

4.9/5 z 33 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejszy kazus poświęcimy omówieniu problematyki osobistej styczności rodzica z dzieckiem, a także sprawdzimy, czy jest ona zależna od zakresu władzy rodzicielskiej.

Kazus studenta: Prawo rodzinne i opiekuńcze - osobista styczność z dzieckiem a władza rodzicielska

Treść kazusu

 

Anna i Piotr Kowalscy zawarli w dniu 2 stycznia 1995 roku związek małżeński. Mają małoletnią córkę Julię (lat 6). Pożycie małżeńskie stron zostało zerwane w dniu 24 lipca 2013 r., po nieporozumieniach i awanturze w miejscu pracy Anny, połączonej z interwencją funkcjonariuszy policji. Po tym zajściu Anna wyprowadziła się i zamieszkała w domu swych rodziców, i do nawiązania pożycia już nie doszło. Zachowanie Piotra spowodowane było niepohamowaną zazdrością. Piotr źle traktował żonę, kontrolował ją, niszczył jej ubrania i wszczynał awantury . W dniu 9 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy orzekł rozwód związku małżeńskiego Anny i Piotra Kowalskich z winy Piotra, powierzył matce wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką Julią, ograniczył władzę rodzicielską ojca do prawa współdecydowania w sprawach sposobu leczenia i kierunku wychowania, ustalił obowiązek alimentacyjny ojca na kwotę 300 zł miesięcznie. Sąd odstąpił natomiast od uregulowania kontaktów Piotra z córką, gdyż uznał, że „uregulowanie kontaktów z dzieckiem nie jest obecnie możliwe, bowiem Piotr przebywa w areszcie tymczasowym w związku z prowadzonym postępowaniem karnym”.

 

 

Pytania:

  • Czy sąd słusznie odstąpił od uregulowania kontaktów Piotra z córką z uwagi na fakt przebywania Piotra w areszcie?
  • Jaki jest zakres władzy rodzicielskiej?
  • Czy osobista styczność z dzieckiem jest atrybutem władzy rodzicielskiej?

 

Rozwiązanie kazusu

 

Przebywanie w areszcie śledczym nie jest wystarczającym powodem odstąpienia przez sąd od uregulowania kontaktów Piotra z córką.

 

Zakres władzy rodzicielskiej wyznacza norma art. 95 k.r.o. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Ponadto zgodnie normą art. 96 § 1 k.r.o., rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

 

Sąd odstąpił od uregulowania kontaktów ojca z córką z tego względu, że uznał kontakty te za niemożliwe w sytuacji, gdy Piotr przebywa w areszcie śledczym. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni (por. uchwałę SN z dnia 26 stycznia 1983 r., sygn. akt III CZP 46/83, OSNCP 1984, nr 4, poz. 4). Realizacja osobistej styczności z dzieckiem może następować w różnej formie, również poprzez określenie terminów i sposobu spotkań. Istniejąca czasowa przeszkoda związana z aresztowaniem rodzica nie stanowi dostatecznej podstawy do odstąpienia od uregulowania tej kwestii. Ponadto sąd odstępując od uregulowania kwestii styczności rodzica z dzieckiem powinien również ustalić na jaki okres został on aresztowany i czy rzeczywiście zdarzenie to uniemożliwia osobisty kontakt z dzieckiem. Kwestia ta powinna zatem być wyjaśniona w postępowaniu sądowym. (Por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 8 września 2004 roku, sygn. akt IV CK 615/03, którego tekst pochodzi z bazy orzeczeń Sądu Najwyższego dostępnej pod adresem http://www.sn.pl.)

 

Podstawa prawna:
Art. 95, art. 96 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788).

Data: 12.12.2014 10:42
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Studia, Kazusy
Słowa kluczowe: kazus, opieka nad dzieckiem, władza rodzicielska, zakres władzy rodzicielskiej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.