Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus studenta: Prawo cywilne - odwołanie darowizny

4.9/5 z 32 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przedmiotem dzisiejszego kazusu uczyniliśmy instytucję odwołania darowizny. Omówimy także, jak powinno wyglądać należycie sporządzone oświadczenie o odwołaniu darowizny.

Kazus studenta: Prawo cywilne - odwołanie darowizny

Treść kazusu

 

Maria Nowak ma dwoje dzieci – córkę Iwonę (lat 35) oraz syna Marka (lat 40). W dniu 1 grudnia 2010 roku zawarła w formie aktu notarialnego umowę darowizny, na mocy której daruje ona swojej córce – Iwonie Nowak działkę gruntu o pow. 1000 m2. Relacje z córką nie układały się jednak tak, jak życzyłaby sobie tego Maria, w związku z czym złożyła na piśmie oświadczenie, że odwołuje darowiznę, gdyż eskalacja prowadzonych i powtarzających się od kilku lat czynów Iwony wyczerpuje znamiona rażącej niewdzięczności. Pismo z oświadczeniem o odwołaniu darowizny zostało Iwonie doręczone w dniu 10 grudnia 2014 roku.

 

Pytania:

  • Na czym polega istota umowy darowizny?
  • Kiedy darczyńca może wykonaną darowiznę odwołać?
  • Co powinno znajdować się w oświadczeniu o odwołaniu darowizny?
  • Czy sporządzone przez Marię oświadczenie o odwołaniu darowizny było sporządzone prawidłowo?

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu cywilnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Rozwiązanie kazusu

 

Zgodnie z normą art. 888 k.c., przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa darowizny nie jest umową wzajemną, ma charakter obligacyjny, a to sprawia, że i ona rodzi obowiązek wypełnienia świadczenia na rzecz kontrahenta (obdarowanego). Rezultatem umowy darowizny ma być przeniesienie określonych praw z darczyńcy na obdarowanego - chodzi tu o zbycie określonego prawa majątkowego. Celem społeczno-gospodarczym umowy darowizny jest przeniesienie własności rzeczy i wydanie jej nabywcy. (Por. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2012 r. , sygn. akt I ACa 626/12, którego tekst pochodzi z bazy Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych dostępnej pod adresem http://orzeczenia.ms.gov.pl)

 

Wykonaną darowiznę darczyńca może odwołać, gdy obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

 

W odwołaniu darowizny powinny być wskazane przyczyny odwołania, tj. przytoczenie tego, z jakim zachowaniem się obdarowanego należy łączyć dopuszczenie się wobec darczyńcy rażącej niewdzięczności (art. 898 § 1 k.c.). Odwołanie jest skuteczne, jeżeli dotrze do obdarowanego (art. 61 k.c.). Istotne jest przy tym zachowanie terminu do wniesienia oświadczenia odwołania, o którym mowa w art. 899 § 3 k.c. Termin ten liczony jest od dnia, w którym uprawniony do odwołania darowizny dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Normy ustanowione powyższymi przepisami sprawiają, że uprawnienia darczyńcy do odwołania darowizny z powodu niewdzięczności obdarowanego mogą być realizowane jedynie w zamkniętym przedziale czasu. Na realizację powyższego uprawnienia przewidziano termin jednoroczny, po upływie którego uprawnienie to wygasa. Ten stosunkowo krótki termin na realizację prawa przez darczyńcę jest uzasadniany potrzebą eliminowania niepewności po stronie obdarowanego. Bieg wspomnianego terminu rozpoczyna się od momentu dowiedzenia się o przyczynie odwołania darowizny, a więc powzięcia wiedzy o niewdzięcznym zachowaniu obdarowanego. Przyjąć należy, że skoro uprawniony przez jeden rok darowizny nie odwołuje, to albo obdarowanemu przebaczył, albo nie odczuł, że zachowanie obdarowanego nosi znamiona zachowania niewdzięcznego. (Por. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt I ACa 1577/13, którego tekst pochodzi z bazy Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych dostępnej pod adresem http://orzeczenia.ms.gov.pl.)

 

W przywołanym stanie faktycznym Maria nie wskazała konkretnych przyczyn swojego stanowiska, ograniczając się jedynie do ogólnikowego stwierdzenia, że "eskalacja prowadzonych i powtarzających się od kilku lat czynów Iwony wyczerpuje znamiona rażącej niewdzięczności". Ponadto wątpliwości budzić może dochowanie przez Marię terminu do odwołania darowizny. Nie można bowiem na podstawie sporządzonego odwołania stwierdzić, czy odwołanie to nastąpiło z zachowaniem rocznego terminu.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu cywilnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to zorganizowana wiedza."

 

Podstawa prawna:
Art. 888, art. 898, art. 899 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121)

Data: 16.07.2015 07:35
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Studia, Kazusy
Słowa kluczowe: kazus, darowizna, odwołanie darowizny, sporządzenie odwołania darowizny
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.