Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus studenta: Prawo rodzinne - przesłanki orzeczenia rozwodu

5/5 z 27 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Tym razem znów powracamy o tematyki prawa rodzinnego i omówimy, na przykładzie naszego kazusu, przesłanki orzeczenia rozwodu.

Kazus studenta: Prawo rodzinne - przesłanki orzeczenia rozwodu

Treść kazus

 

Anna i Piotr Kowalscy zawarli związek małżeński 10 grudnia 2000 roku. Nie mają wspólnych małoletnich dzieci. W związku z zobowiązaniami zawodowymi każde z nich większość czasu spędzało w pracy, przez co ich wzajemne relacje bardzo się pogorszyły, nie rozmawiali ze sobą, za to co raz częściej się kłócili. Z czasem Anna uznała, że nie łączy jej z małżonkiem nic, poza wspólnym mieszkaniem. Postanowiła wnieść pozew o rozwód.

 

Pytania:

 

Jakie są przesłanki orzeczenia rozwodu?
Czy w podanym stanie faktycznym istnienie więzi gospodarczej pomiędzy Anną i Piotrem przesądza o niedopuszczalności rozwodu?
Kiedy rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest niedopuszczalne?
Czy sąd ma obowiązek orzec o winie za rozkład pożycia małżeńskiego?

 

 

Rozwiązanie kazusu

 

Przesłanki orzeczenia rozwodu wskazał ustawodawca w art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Tym samym pożycie małżeńskie opiera się na istnieniu trzech więzi:

  • Więzi fizycznej,
  • Więzi psychicznej,
  • Więzi gospodarczej.

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje, kiedy rozkład pożycia jest trwały i zupełny. By zrozumieć wyżej wskazane pojęcia należy odwołać się do dorobku judykatury. Jak wskazano w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 roku (sygn. akt I ACa 51/10), rozkład pożycia jest trwały, jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

 

Instytucja rozwodu służy zatem rozwiązaniu małżeństw martwych, które nie spełniają swoich społecznych funkcji, bowiem nastąpił zupełny rozkład pożycia i ma on cechy trwałości.

 

Odnosząc się do treści kazusu należy stwierdzić, że między małżonkami ustała więź psychiczna i fizyczna. Jednak nie ustała więź gospodarcza. Czy mając na uwadze obowiązującą linię orzeczniczą należałoby powiedzieć, że rozwód jest niedopuszczalny? Niekoniecznie. Jeżeli istnienie więzi gospodarczej jest sytuacją przymusową, a ustały pozostałe więzi, to brak podstaw do przyjęcia, że małżeństwo powinno nadal trwać, skoro jest już martwe. Dlatego jeżeli istnienie więzi gospodarczej jest w przypadku małżonków sytuacją konieczną, wynikająca np. z tego, że jedno z nich nie znalazło jeszcze innego mieszkania, to rozwód winien być orzeczony.

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje także kiedy małżeństwo nie może być orzeczone. Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Kategoryczne stwierdzenie „sąd orzeka” przesądza o słuszności stanowiska zgodnie z którym orzeczenie o winie jest elementem koniecznym wyroku rozwodowego. Jedynie na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

 

Podstawa prawna:
Art. 56, art. 57 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodziny i opiekuńczy(Dz.U.2012.788).

Orzecznictwo:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 roku, sygn. akt I ACa 51/10.
Zobacz też wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 31 marca 1994 roku, sygn. akt I ACr 52/94.

Data: 09.11.2014 13:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Studia, Kazusy
Słowa kluczowe: rozwód, przesłanki orzeczenia rozwodu, prawo rodzinne, rozwiązanie małżeństwa
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.