Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus studenta: Prawo rodzinne - wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

5/5 z 29 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Nasz kolejny kazus związany będzie z tematyką prawa rodzinnego i problematyką obowiązku małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek ten ma charakter quasi alimentacyjny i szczególnie chroni grupę rodzinną, zapewniając jej zaspokojenie podstawowych warunków bytu. W naszym kazusie omówimy mechanizmy prawne stanowiące gwarancję jego wykonywania.

Kazus studenta: Prawo rodzinne - wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

Treść kazusu

 

Andrzej i Marta Nowiccy są małżeństwem od 20 lat. Mają troje dzieci. Marta, od kiedy urodziły się dzieci, nie pracuje zawodowo, gdyż zajmuje się domem. Materialny byt rodzinie zapewnia natomiast Andrzej. Choć sytuacja zawodowa Andrzeja nie uległa żadnym zmianom, w ostatnim czasie Marta zaobserwowała niepokojące zmiany w zachowaniu Andrzeju. Ponadto Andrzej zaprzestał zapewniania rodzinie warunków bytu, tj. kosztów prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego czy zaspokajania potrzeb rodziny. Ponieważ małżonkowie nadal pozostają we wspólnym pożyciu, Marcie nie przysługują roszczenia alimentacyjne. Postanowiła więc zasięgnąć porady radcy prawnego Adama Nowaka w przedmiocie prawnych środków ochrony przysługujących jej rodzinie.

 

Pytania:

  • Na czym polega obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny?
  • W jaki sposób Marta może uzyskać od Andrzeja potrzebne środki utrzymania?

 

Rozwiązanie kazusu

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy normuje kwestię tzw. obowiązków małżonków. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Pokłosiem powyższej regulacji, zawartej w art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest obowiązek przyczyniania się do zaspokajanie potrzeb rodziny. Zgodnie z normą art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek ten do złudzenia przypomina obowiązek alimentacyjny rodziców względem niesamodzielnego dziecka. Jak wynika z powyższego, wykonanie obowiązku dostarczania środków utrzymania może mieć charakter pieniężny, charakter rzeczowy (dostarczanie środków utrzymania w tzw. naturaliach) czy charakter osobisty, poprzez osobiste starania o wychowanie dzieci i pracę we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Ustawodawca przewidział w art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uproszczony tryb uzyskiwania od zobowiązanego małżonka środków utrzymania. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Sąd rozpatruje wniosek w postępowaniu nieprocesowym. Sąd wyda nakaz po umożliwieniu złożenia wyjaśnień przez małżonka wnioskodawcy, chyba że jego wysłuchanie nie jest możliwe lub celowe. Należy podkreślić, że ten uproszczony i nadzwyczajny tryb uzyskiwania świadczeń znajdzie zastosowanie tylko wówczas, gdy małżonkowie nadal pozostają we wspólnym pożyciu. Możliwe jest jednak zerwanie wspólnego pożycia po wydaniu nakazu. Jak wskazano w art. 28 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nakaz zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków, ale sąd może na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić.

 

Warto też podkreślić, że obowiązek małżonka dostarczania środków utrzymania wyprzedza świadczenia z zakresu pomocy społecznej.
Odnosząc się do treści kazusu stwierdzić należy, że spełnione są wszystkie przesłanki ku temu, by Marta mogła skorzystać z trybu przewidzianego w art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Podstawa prawna:
Art. 23, art. 27, art. 28 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788)

 

Orzecznictwo:
Zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998 roku, sygn. akt I CKN 908/97, OSP 1999/10/173.

Data: 24.07.2015 07:54
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Studia, Kazusy
Słowa kluczowe: obowiązek alimentacyjny, zapewnienie utrzymania rodziny, wypłata wynagrodzenia współmałżonkowi, roszczenia alimentacyjne
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.