Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Przesunięto termin prawniczych egzaminów zawodowych i egzaminu uzupełniającego na aplikację sędziowską
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus studenta: Prawo rodzinne - unieważnienie małżeństwa zawartego mimo istnienia przeszkody wieku

4.8/5 z 39 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Tym razem zajmiemy się prawem rodzinnym i problematyką unieważnienia małżeństwa zawartego mimo istnienia przeszkody wieku.

Kazus studenta: Prawo rodzinne - unieważnienie małżeństwa zawartego mimo istnienia przeszkody wieku

Treść kazusu


Agata Nowakowska 30 kwietnia 2014 roku ukończyła 16 lat. Od 2 lat spotyka się ze starszym o 3 lata Marcinem Kowalskim. 1 października 2014 roku Agata i Marcin dowiedzieli się, że będą rodzicami. Postanowili zawrzeć związek małżeński. 21 października 2014 roku złożyli oni oświadczenia o wstąpieniu w związek w małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Nie złożyli oni jednak zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa. Złożyli jedynie zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa.

 

 

Pytania:

  • Czy zawarte małżeństwo jest ważne?
  • Czy wywołuje ono skutki prawne jakie przepisy prawa wiążą z zawarciem małżeństwa?
  • Kiedy można żądań unieważnienia małżeństwa zawartego mimo istnienia przeszkody wieku?
  • Komu przysługuje legitymacja czynna w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa?
  • Kiedy nie można żądań unieważnienia małżeństwa zawartego mimo istnienia przeszkody wieku?

 

Rozwiązanie kazusu


W podanym stanie faktycznym ewidentnie doszło do zawarcia małżeństwa, pomimo istnienia przeszkody wieku. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza wprawdzie zawarcie małżeństwa przez kobietę, która ukończyła lat 16, jednak obwarowane jest to obowiązkiem spełnienia określonych wymogów prawnych. Po pierwsze osoba taka musi uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego. Sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, jeżeli istnieją ważne powody, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Obie te przesłanki muszą wystąpić jednocześnie. Ważnym powodem może być ciąża kobiety, jednak samo jej wystąpienie, bez uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego, nie powoduje uchylenia istnienia przeszkody wieku.
Wartym odnotowania jest również fakt, że zezwolenie na zawarcie małżeństwa powinno być wydane przed złożeniem przez nupturientów oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Wynika to zarówno z treści art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, jak i treści art. 10 k.r.o.


Należy jednak podkreślić, że normy prawa rodzinnego realizują koncepcję unieważnialności małżeństwa. Oznacza to, że małżeństwo zawarte pomimo istnienia przeszkody wskazanej w art. 10 – 15 k.r.o. jest ważne i skuteczne tak długo, jak długo nie zostanie ono unieważnione przez sąd. Dlatego też małżeństwo Agaty i Marcina jest ważne i skuteczne.


Zgodnie z normą art. 10 § 2 k.r.o., unieważnienia małżeństwa można żądać, gdy jest zawarte przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu.


Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z małżonków oraz prokurator, którego legitymacja czynna wynika z normy art. 22 k.r.o.


Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku.

 

Podstawa prawna:
Art. 10, art. 22 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788)
Art. 54 ustawy z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz.U.2008.234.1571)

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.